Banner

Anadolu’nun demiryollarında BALO heyecanı

“BALO ile taşımacılığımızın %90’ını ekonomik, güvenli, dakik ve çevreci bir model olan demiryolu ile gerçekleştirerek, Anadolu sanayicisini hedeflerine taşırken, demiryollarının Anadolu’da etkin kullanımını sağlayarak demiryolu taşımacılığı sektörüne de katkı sağlayacağımız inancındayız.” 

bulent_kosmaz.jpg

BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar, hızla gelişen ve ihracatını artıran Anadolu sanayicisine alternatif, çevreci ve ekonomik taşıma modelleri ile destek olma ve Türkiye’nin uluslararası taşımalarında demiryolunun payını artırma hedefleri ile Aralık 2011’de kuruldu.

2023 yılı hedefi olan 500 milyar dolarlık ihracat hacminin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan araştırmalarda, toplam ihracat taşımalarında taşıma modellerinin payları incelendi. İhracat taşımalarının yaklaşık % 52’sinin denizyolu, %40’ının karayolu, %7’sinin havayolu ile yapılırken, demiryollarının payının sadece %1 olduğu görüldü. Bu oranlar ile 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için deniz, kara ve hava taşımacılığına tahminen 65 milyar Euro’luk bir yatırım yapmak gerekiyor. 

Balo Avrupa’ya İhracat Köprüleri Kuracak
Oysa demiryolu taşımacılığı günümüzün, ekonomik, dakik, güvenilir ve karbon salınımı düşük olması nedeni ile oldukça çevreci bir taşıma modelidir. Bu bağlamda BALO operasyonları ile yaklaşık 65 yıldır efektif kullanılmayan demiryolu taşımacılığını etkin kullanarak, daha uygun bir yatırım miktarı ile 2023 ihracat hedefinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak hedefleniyor.
Ayrıca, Anadolu’da taşıma avantajlarına sahip olmayan ancak ihracat potansiyeli yüksek olan Konya, Kayseri, Gaziantep gibi illerimizin Avrupa’ya yaptıkları ihracat payı toplam ihracatları içinde %30’un altında bir paya sahip. Oysa Bursa, İstanbul, Kocaeli, İzmir gibi batı illeri ihracatlarının % 50’den fazlasını Avrupa’ya yapabiliyor.  BALO ile Anadolu’daki sanayicilerin Avrupa ihracat paylarının arttırılması da amaçlanıyor.

Milli bir organizasyon olma yolunda

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına güçlü ve lider bir ülke olarak girmeyi hedefleyen Türkiye’nin ulusal kalkınma projelerinden biri olan BALO, Türk ticaret hayatının çatı örgütü olan TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından sahiplenildi ve Haziran 2012’de TOBB ve bünyesindeki 90 oda, borsa, organize sanayi bölgesi, UMAT ve UTİKAD - Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin iştirakçi olması ile milli bir organizasyon olma yolunda büyük bir adım atıldı. BALO operasyonları yurtiçinde yük toplama merkezi olarak belirlediği Gaziantep, Kayseri, Afyon, Konya, Ankara, Eskişehir, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, İstanbul ve Samsun’dan bölgesel ihracat yüklerinin 45’ HC (high cube) konteynerler ile toplanmasıyla başlayacak. 45’ HC konteynerler ile standart 40’ konteynerlere oranla daha fazla sayıda yani standart TIR römorku hacmine eşit sayıda palet yüklenebilecek.
Yük Birleştirme Merkezleri olarak Anadolu’da Bandırma ve Trakya’da Tekirdağ’da topladığı konteynerleri Avrupa’da gideceği lojistik köye göre burada sınıflandıracak ve tarifeli trenleri ile Kapıkule’den çıkartarak, ekonomik ve güvenli bir şekilde Avrupa’daki nihai alıcısına ulaştıracak. BALO operasyonları elektronik ortamda rezervasyon ile başlayıp, blok trenler hedef lojistik köylere varmadan önce yine aynı şekilde elektronik ortamda alıcı firmalara varış bilgisi otomatik olarak geçilmesi ile sonlanacak.
Tersi istikamette de, Avrupa’daki lojistik köylerde toplanan Türkiye’ye gelecek olan ürünler yine 45’ HC konteynerlerin yüklendiği blok trenler ile Türkiye’ye ve transit geçecek ürünler de modern İpek Yolu ve Baharat Yolu kullanılarak varış ülkelerine ulaştırılacak.
Cumhuriyetimizin 100. yılında lider bir Türkiye heyecanı ile çıktığımız bu yolda sektöre emeği geçen herkesi saygıyla selamlıyoruz.

 


Bülent KOŞMAZ

Yönetim Kurulu Başkanı

BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar

 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat