Türkiye Sanayi Stratejisi ve ‘Demir’ Hedefler

“Sanayicimizin rekabet gücünü artırmamız için üretilen malların pazarlara ulaşması noktasında hem şahısların hem de ürünlerin mobilitesini artırmamız gerekiyor. Bu nedenle, Sanayi Strateji Belgesi’nde ortaya koyduğumuz demiryolu taşımacılığını geliştirmeye yönelik eylemleri çok önemsiyor ve hayata geçmesi için de gerekli her türlü izleme ve değerlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

nihat_ergun.jpg

Nihat ERGÜN

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Türkiye, son yıllarda hayatın her alanında çok başarılı işlere imza atıyor. Önemli bir gelişme, ilerleme ve büyüme sürecinden geçiyor. Bu gelişmeleri en iyi takip ettiğimiz alanların başında ise hiç şüphesiz ulaştırma faaliyetlerimiz geliyor. Hava, kara ve deniz ulaşımında, Marmaray gibi, hızlı tren hatları gibi, Körfez Geçişi gibi her biri kendi içinde devasa sayılabilecek projeler hayata geçiyor. Türkiye’nin Doğu - Batı ekseni üzerindeki stratejik konumunu düşündüğümüzde, ülkemizdeki ulaştırma projeleri, Avrupa ve Asya ulaşımı için de büyük bir değer taşıyor. İki önemli metropolümüz Ankara ve İstanbul arasında yapımına devam edilen hızlı tren projesine de bu açıdan bakmak gerekiyor. Hükümet olarak biz şu gerçeği iyi biliyoruz: Hayatın her alanı bir diğeriyle çok yakın bir ilişki içindedir. Eğitim, sağlık, adalet, enerji, sanayi, ulaştırma, demokratikleşme, kültür ve sanat gibi alanlardaki etkinlikler, hep birbirinden beslenir, birbirinden güç alır, birlikte yükselir.
Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümü olan 2023 yılı vizyonu çerçevesinde ülkemizin geleceğini planlarken, ulaştırma sektörünü dikkate almayan yaklaşımların başarıya ulaşma imkânı bulunmamakta. Sürdürülebilir kalkınmanın devamı için yatırım, ticaret ve ulaşım ağlarının sağlıklı bir şekilde uyum içerisinde çalışması gerekiyor. Bunun için de ülkemizin bütün bölgelerinde gelişmiş bir ulaşım altyapısının kurulması büyük önem arz ediyor.

 

Ulaşimda en temel sorunlarin tek çözümü!

Dünya geneline bakıldığında karayolu ulaştırmasının doyum noktasına ulaşması ve çevreyle ilgili duyarlılıkların artması nedeniyle, demiryolu ulaşımına daha fazla önem verildiği görülüyor. Çünkü hareketlilik, trafik yoğunluğu, trafik kazaları ve çevre gibi insanlığın en temel sorunlarına alternatif çözüm sunan tek ulaşım türü demiryollarıdır. Bunun dışında, sürdürülebilir ekonomik büyümede demiryollarının katkısı çok önemlidir. Yılda ortalama %1,2 oranında artan nüfusumuza paralel olarak sürekli yükselen ulaşım ihtiyacının karşılanabilmesi için her alandaki ulaşım altyapısının, özellikle demiryolu ağlarının geliştirilmesi gerekiyor. Bu sebeplerden ötürü ulaşım altyapısının en önemli argümanlarından biri olan demiryolu taşımacılığı devlet politikası haline geldi ve yıllardır yatırım yapılmayan bu sektör öncelikli yatırım alanı ve iyileştirilmesi gereken sektör olarak belirlendi.
2010 yılı itibariyle 500 milyon tona ulaşan yük taşıma miktarının yıllık ortalama yüzde 5'lik bir ekonomik büyüme ile 2023 yılında 860 milyon tonu bulması bekleniyor. 2050 yılında ise Türkiye'de yıllık taşınan yük miktarının 3,2 milyar tona ulaşacağı öngörülüyor. Demiryolları ile 2023 yılında yıllık 170 milyon ton yük taşınacağı hesaplanıyor. 2050’de ise yine yüzde 20 payla bu rakamın yılda 600 milyon tona yükseleceği öngörülüyor. Bu taşıma miktarları hedefiyle bugüne göre, 2023’te 7 kat, 2050’de ise 26 kat daha fazla yükün demiryolları ile taşınacağı görülüyor. Bu durumda, söz konusu hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla demiryolu yatırımlarına, demiryolu yatırımlarında da yük taşıma projelerine öncelik verilmesi gerekiyor.


Yeni stratejilerde demiryolu başrolde

Biz Hükümet olarak ülkemiz açısından büyük önem arz eden bu konuya kalkınma planlarında, orta vadeli programlarda ve ilgili strateji belgelerinde yer verdik. Mesela yeni açıkladığımız 2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da; TCDD’nin hizmet kalitesinin artırılması, hızlı trenle yolcu taşımacılığının yaygınlaştırılması, demiryolu taşımacılığının sektör içindeki payının artırılması, demiryolu sektörü ve TCDD’nin yeniden yapılandırılması, yük taşımacılığında demiryoluna ağırlık verilmesi ve lojistik sektöründe güvenli, ucuz ve hızlı hizmet sağlayan demiryolunu daha yoğun kullanan bir yapılanmanın geliştirilmesi konularını kendimize birer hedef olarak belirledik.
Yine bu paralelde, Bakanlığımızca geçen yıl uygulamaya başladığımız Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nde de konu ile ilgili eylemlere yer verdik. Bu çerçevede, organize sanayi bölgelerine, büyük fabrikalara ve limanlara özel sektör katkısı ile demiryolu bağlantı hatları yapımları hızla devam etmekte. Aynı zamanda lojistik taşımacılık anlayışına geçilmesi hedefi kapsamında limanların geri sahasında demiryolu aktarım terminalleri veya karada konteynır terminalleri kurulması çalışmaları büyük bir hızla sürüyor.
Burada Bakanlığımız faaliyet alanıyla ilgili olarak şunları net bir şekilde söyleyebilirim: Sanayicimizin rekabet gücünü artırmamız için üretilen malların pazarlara ulaşması noktasında hem şahısların hem de ürünlerin mobilitesini artırmamız gerekiyor. Bu nedenle, Sanayi Strateji Belgesi’nde ortaya koyduğumuz bu eylemleri çok önemsiyor ve bu eylemlerin tamamlanması ve hayata geçmesi için de gerekli her türlü izleme ve değerlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

 

2023 Türkiye’sinde demiryollari

“İnsan Odaklı” hedefler doğrultusunda şekillenen 2023 yılı Türkiye’sinin, ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile gelişen teknolojilerle uyumlu yeni hatlar inşa edilecek, mevcut altyapı ve araçlar yenilecek ve diğer ulaştırma türleri ile bütünleşme sağlanacaktır. Böylece tüm vatandaşlarımızın “kaliteli yaşam standardı” temelinde hizmet almasının önü açılacaktır. 2023 yılına kadar dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girecek olan Türkiye’nin, demiryolu sektörüne yönelik yolcu taşımacılığı için hedefi , yük taşımacılığı için ise olarak belirlendi. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için mevcut demiryolu ağının genişletilmesi ve hatların standardının yükseltilmesi için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyet ve hızla sürdürülüyor. Bu itibarla, dış ticareti her geçen gün artan, bölgesinde küresel bir güç haline gelen ülkemiz, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan demiryolu taşımacılığına da gereken önemi vermeye başladı ve gerekli tüm yatırımlar hızla devam ediyor.


“Hükümet olarak biz şu gerçeği iyi biliyoruz: Hayatın her alanı bir diğeriyle çok yakın bir ilişki içindedir. Eğitim, sağlık, adalet, enerji, sanayi, ulaştırma, demokratikleşme, kültür ve sanat gibi alanlardaki etkinlikler, hep birbirinden beslenir, birbirinden güç alır, birlikte yükselir.”
 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat