Banner

Karayolu Taşıma Kanunu'na kısmi iptal

Anayasa Mahkemesi, Karayolu Taşıma Kanunu'nun, Ulaştırma Bakanlığı'nın, kanunda öngörülen görev ve yetkilerinin tamamını devredebileceğine ilişkin hükmünü iptal etti.

anayasa_mahkemesi.jpg

İptal hükmü, karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Danıştay 10. Dairesi, baktığı bir davada, Karayolu Taşıma Kanunu'nun, "yetki devri" başlıklı 35. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Daire'nin başvuru gerekçesinde, kanunun 35. maddesinde, Ulaştırma Bakanlığı'na, bu yasada öngörülen görev ve yetkilerinin tamamını, sınır konulmaksızın, herhangi bir kişi/kuruluşa devretme ve devirle ilgili usul ve esasları bizzat çıkaracağı yönetmelikle belirleme yetkisi verildiği hatırlatıldı.

Yürütme organına düzenleme yetkisi veren bir yasa kuralının Anayasa'nın 7. maddesine uygun olabilmesi için, temel ilkeleri koyması, çerçeveyi çizmesi, sınırsız, belirsiz, geniş bir alanı yürütmenin düzenlemesine bırakmaması gerektiğine işaret edilen başvuruda, itiraz konusu maddenin, yasama yetkisinin, yetki devrinin konusu, kapsamı ve devredilecek makam/merci hakkında herhangi bir çerçeve çizilmemek suretiyle fiilen idareye devredildiği, bu nedenle Anayasa'nın 7. maddesine aykırı olduğu belirtildi.

Başvuruyu esastan görüşen Anayasa Mahkemesi, söz konusu kanunun 35. maddesinin, Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

İptal hükmü, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat