e
Banner


İspanya, Türkiye'deki demiryolu projeleri ile ilgileniyor

Türkiye ile İspanya arasında dün gerçekleştirilen zirvede, Türkiye'nin 2023 planı çerçevesindeki demiryolu projeleri de ele alındı. İspanyol tarafı, bu konuda işbirliğinin devam ettirilmesine istekli olduğunu beyan etti.

demiryolu_projesi.jpg

Dördüncü Hükümetler arası Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildiride ekonomik ilişkilerle ilgili şu ifadelere yer verildi: Ulaştırma Türkiye ve İspanya, karayolu taşımacılığında başta karayolu ve denizyolu taşımacılığının bileşimi olmak üzere çok yönlü taşımacılık kullanılarak ta

Türkiye ile İspanya arasında bugün gerçekleştirilen zirvede, Türkiye'nin 2023 planı çerçevesindeki demiryolu projeleri de ele alındı. İspanyol tarafı, bu konuda işbirliğinin devam ettirilmesine istekli olduğunu beyan etti.

Dördüncü Hükümetlerarası Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildiride ekonomik ilişkilerle ilgili şu ifadelere yer verildi:

Ulaştırma

Türkiye ve İspanya, karayolu taşımacılığında başta karayolu ve denizyolu taşımacılığının bileşimi olmak üzere çok yönlü taşımacılık kullanılarak taşımacılık alanında sürdürülebilirliğe kavuşma yönündeki yoğun ilgilerinin altını çizdiler. Her iki ülke demiryolu taşımacılığında mevcut yakın işbirliği ve bu husustaki sorunsuz ilişkiler için birbirlerini tebrik ettiler. İspanya, yüksek hızlı trenin gelişmesinde, başarılı sonuçları göz önünde bulundurarak, bu konuda hâlihazırdaki İspanyol katılımından memnuniyet duyduğunu, gelecekte sadece hızlı tren projelerinde değil, 2023’te planlandığı üzere Türk konvansiyonel demiryolu ağının geliştirilmesi amaçlı iddialı planlarda da işbirliğinin devam ettirilmesine istekli olduğunu beyan etti.

Her iki taraf, kamu kurumu olan Adif ve TCDD arasında 2008 yılında kurulan ve sonrasında 2011 yılında genişletilen işbirliği çerçevesi göz önünde bulundurularak, iki ülkenin katkılarının uluslararası sürece artı değer katacağını dikkate alarak, bu iki kurumun üçüncü ülkelerin projelerini birlikte kazanmak için çalışmayı sürdürmelerini teşvik ettiler.

 

Ekonomi-Ticaret

Taraflar, ikili ekonomik ilişkilerinin olumlu bir şekilde gelişmesini memnuniyetle karşıladılar ve daha fazla karşılıklı fayda ve büyüme bağlamında her iki ülke ekonomileri arasındaki etkileşimi arttırmak için çalışmayı sürdüreceklerini taahhüt ettiler.

Türkiye ve İspanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin önemli bir veçhesini oluşturmasından hareketle, her iki ülke bu vesileyle, özellikle özel sektörleri arasındaki işbirliğini teşvik ederek ve ikili ticaret hacmini arttırarak ekonomik ve ticari bağlarını güçlendirmeye yönelik kararlılıklarını beyan ettiler.

Türkiye ve İspanya, her iki tarafın da yararına olmak üzere aralarındaki işbirliğini daha da arttırmaya yönelik tamamlayıcı bir değer olarak, üçüncü ülke pazarlarında işbirliği yapma ve dünya çapında farklı bölgelerde ticari tecrübelerini değerlendirme yönündeki arzularını ifade ettiler.

Bu bağlamda Türkiye, Orta Asya, Orta Doğu ve Kafkasya bölgesinde İspanya’ya yönelik yeni iş olanakları için çaba gösterme yönündeki isteğini beyan ederken, İspanya da aynı isteği Latin Amerika’da Türkiye bakımından dile getirdi. Türkiye ve İspanya, Afrika ve Doğu Avrupa’da işbirliğini arttırma niyetlerini beyan ettiler.

Her iki ülke birbirlerinin özel sektörlerinin etkileşim içerisinde biraraya getirilmesi ve böylece ticari ve yatırıma ilişkin bağların arttırılması için iş forumu ve fuarların önemini teyid ettiler. Bu çerçevede, Türkiye ve İspanya bu tür forum ve fuarların düzenlenmesini teşvik etmeye hazır olduklarını ifade ettiler.

Türkiye ve İspanya inşaat, yenilenebilir enerji, çevre teknolojileri, gayrimenkul, mali hizmetler, ulaşım ve otomotiv gibi sektörleri ilerideki işbirliği için öncelikli alanlar olarak tespit ettiler.

Her iki ülke, sanayinin ekonomilerin can damarı olduğu ve bu nedenle daha fazla teşvik edilmesi gerektiği hususunda mutabık kaldılar. Taraflar, başta temaslar ve işbirliği olmak üzere iş çevreleri arasındaki işbirliğini gözeterek her ülkenin endüstri sektörlerinin değer zincirlerinin güçlendirilmesi için yeterli işbirliği kanallarının araştırılıp, geliştirilmesi hususundaki taahhütlerini teyit ettiler.

Her iki ülke, küçük ve orta ölçekli işletmelere karşılıklı uygulanan girişim ve faaliyetler için kurumsal işbirliği ve bilgi paylaşım hatlarının kurulmasının teşviki hususundaki taahhütlerini teyit ettiler.

 

Turizm

Her iki ülke, eşit ve ortak çıkarlara dayanarak turizm alanında iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek arzusuyla, ekonomilerini güçlendirme ve ulusal kültürleri arasındaki karşılıklı anlayışı artırmanın bir aracı olarak, mevcut turizm ilişkilerini geliştirmeye ve genişletmeye özel önem atfedeceklerini ifade ettiler.

 

Telekomünikasyon ve bilgi toplumu

İspanya ve Türkiye Hükümetleri Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) gerek ulusal gerek küresel düzeyde ekonomide oynadığı rolün bilinciyle, BİT’in yenilik ve sosyoekonomik büyümenin itici gücü olduğunu kabul ettiler. Her iki ülke, diğer önlemlerle birlikte, ilgili şirketleri, araştırma enstitüleri ve ekonomik kurumları arasında en iyi deneyimleri paylaşarak, karşılıklı yatırımları ve teknik ve ekonomik işbirliğini teşvik ederek, telekomünikasyon ve bilgi toplumu alanlarında işbirliği ilişkilerini geliştirme yönündeki taahhütlerini teyiden ifade ettiler.

 

Enerji

Taraflar, ikili işbirliği bakımından önemli bir potansiyeli bulunan yenilenebilir enerji başta olmak üzere, enerji alanındaki tüm konularda işbirliği ve ilişkilerin daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini ifade ettiler.

 

Savunma

Her iki hükümet yoğun bir stratejik diyalog başlatma ve sürdürme konusundaki niyetlerini beyan ederek, başta Akdeniz’de ve komşu bölgelerde olmak üzere tüm dünyada barış ve istikrarın teşvikine katkıda bulunacağına inandıklarını dile getirdiler. Bu amaçla, her iki Hükümet silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirme ve artırma konusunda mutabık kaldılar.

Taraflar, Stratejik Diyalogun, ilgili stratejik vizyonların eşgüdümü ve uzlaşılması, ortak tatbikatlar ve operasyonlara katılım ile sanayi ve savunma programları alanında işbirliği yoluyla tesis edileceğini ifade ettiler.

Bunun yanısıra taraflar, İttifak dayanışmasına ülkelerinin verdikleri özel önemi gözönünde bulundurarak, NATO içinde işbirliği ve eşgüdümü kararlılıkla sürdürmeyi taahhüt ettiler. İki Hükümet, özellikle, İzmir’deki Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Torrejón’daki Birleşik Hava Operasyonları Merkezi’nin kurulması başta olmak üzere NATO’nun yeni Komuta Yapısının ivedi ve etkin şekilde uygulanmasını desteklemeye gayret edeceklerini belirttiler.

 

Eğitim

Türkiye ve İspanya son yıllarda eğitim alanındaki mükemmel işbirliğinden ve bu alanda bir işbirliği anlaşmasının olumlu gelişiminden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Bu bağlamda, sözkonusu anlaşmanın yakın gelecekte imzalanmasını ümit etmektedirler. Sözkonusu anlaşma her iki ülkenin dilinin ve eğitim sisteminin daha iyi anlaşılmasını hedeflemektedir.

 

Spor

Türkiye ve İspanya spor alanındaki mükemmel işbirliklerinin altını çizdiler. İki ülke arasında spor alanında işbirliği anlaşmasının müzakerelerinde ileri bir noktaya gelinmesinden duyulan memnuniyeti ve bu anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede imzalamayı ümit ettiklerini dile getirdiler.
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat