e
Banner

Dahili İşleme Rejimi’nde ithalata sınırlama geliyor

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) 2013 içinde daha etkin hale getirilecek. Buna göre, Türkiye’de üretilen ürünlerin, DİR kapsamında ithal edilmesine sınırlama getirilmesi planlanıyor.

 
gemport_gemlik_limani.jpgTürkiye’de ihracatın önemli bir kısmını kapsayan ve ihracat kaydıyla, hammadde, aramalı, girdilerin avantajlı getirilerek, ürüne dönüştürülüp ihraç edilmesini düzenleyen “Dahilde İşleme Rejimi” (DİR) yeniden düzenlenecek.

2013 içinde DİR sisteminin etkinliğinin artırılması planlanıyor. Türkiye’deki aramalı-hammadde üretimini artırıp, dış ticaret açıklarını azaltmayı hedefleyen Girdi Tedarik Sistemi’ne bağlı olarak, Türkiye’de muadili bulunan aramalı ve hammaddenin dahilde işleme rejimi kapsamında ithalatının zorlaştırılması üzerinde çalışılıyor. Öte yandan DİR kapsamında taahhütlerini kapatmayan şirketler üzerindeki denetimlerin artırılması da gündemde.

Hükümet, dahilde işleme rejimini katılaştırmak için çalışma başlattı. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, uluslararası kurallara uygunluğu araştırılan iki yönlü yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.

Gözetim sistemi etkinleştirilecek Buna göre, öncelikle Türkiye’de üretilen ve üreticinin talebini ikame yeteneği bulunan ürünlerin, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilmesine sınırlama getirilecek. Bunun için, 2013’te etkinliği artırılacak olan Girdi Tedarik Sistemi GİTES altyapısı kullanılacak. Düzenlemenin diğer yönü ise taahhüt kapatma aşamasında uygulamaya alınacak. Türkiye’de, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen ürünün, ihraç edilen üründe kullanıp kullanılmadığına yönelik etkin bir gözetim sistemi bulunmuyor. Bu nedenle, iç pazar ile dış pazar arasında fiyat açısından üreticinin avantajlı konuma geldiği anlarda, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen ürünler kullanılarak imal edilen ürünler iç pazara satılıp, daha sonra yerli ürünlerle üretilen mamuller ihraç edilerek taahhüt kapatılabiliyor. Çalışmaların, etkin bir sonuç doğuracak biçimde Girdi Tedarik Sistemi (GİTES) ile eşgüdümü sağlandığında cari işlemler açığının kapatılmasına yönelik yönelik olarak ciddi bir katkı sağlayacağı ve ithal edilen birçok mal kaleminde yerli aramalı-hammadde de yerli tedarikinin artacağı kaydedildi.

(dünya)
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat