Banner


Uçuş izinleri elektronik ortamda alınabilecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yerli ve yabancı havayolu işletmeleri, Türkiye hava sahasını ve havalimanlarını kullanarak yapacakları sivil uçuşlar için SHGM'den internet üzerinden elektronik ortamda izin (permi) alabilecek.

 
ucus_izni.jpg

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Ekim'de başlayacak 2012 Kış Tarife Dönemine yaklaşırken SHGM, havayolu işletmelerinin uçuş başvurularını internet üzerinden yapmalarına olanak sağlayan ''E-Permi'' uygulamasını hayata geçirdi.

Yerli ve yabancı havayolu işletmelerinin Türkiye hava sahasını ve havalimanlarını kullanarak yapacakları sivil uçuşlar için SHGM'den alacakları izinler (permi) artık internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Daha önce SHGM'ye yazılı olarak başvuru yapan işletmelerin onaylanan tarifeleri, resmi yazıyla işletmelere ve ilgili kuruluşlara bildiriliyordu. Yeni uygulama kapsamında, 2012 kış sezonu itibariyle tarifeli/ tarifesiz yolcu ve kargo seferlerine ait tüm uçuş izin başvuruları ve bunlara ilişkin onaylar Sivil Havacılık Bilgi Yönetim Sistemi (otomasyon) üzerinden yapılabilecek.

Sivil Havacılık Bilgi Yönetim Sistemi çerçevesinde geçen seneden itibaren bazı uçuş izinleri (değişiklikler, ilaveler, transitler) sistem üzerinden izinlendirilmeye başlandı. Pilot/kısmi uygulamanın ardından permi başvuruların tümüyle elektronik ortamda yapılmasına karar verildi. Böylece iş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak etkinlik, verimlilik ve maliyet tasarrufu elde edilmesi, ortak veritabanı oluşturulması ve uçuş başvurularının daha sağlıklı yapılabilmesi hedefleniyor.

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde SHGM'nin onayına tabi olan uçuş izin başvurularında uygulanacak yeni sisteme ilişkin genelge yayımlandı.

Genelgeye göre, herhangi bir gecikme ve mağduriyetin yaşanmaması ve uçuş izinlerinin zamanında verilebilmesi için başvuruların ulusal ve uluslararası mevzuata uygun bir şekilde eksiksiz olarak elektronik sistem üzerinden yapılması istendi. Genelgede ayrıca, havayolu işletmelerinin Genel Müdürlük tarafından verilen uçuş izinlerine uygun şekilde tarifelerin açıklanması, planlamaların yapılması ve uçuş programında belirtilen saatlere uygun olarak bilet düzenlenmesi gerektiği belirtildi.
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat