e
Banner


Demiryolu taşımacılığında bilinmesi gerekenler

TCDD; hammaddeden mamul maddeye, yedek parçadan otomobile, gıdadan beyaz eşyaya, geniş vagon parkıyla taşımalarınızı, müşteri memnuniyeti ilkesiyle, 151 yıldan beri, dört mevsim 365 gün gerçekleştiriyor.

 
yuk_treni.jpg

Ulaşım sektörü içerisinde sürekli olarak kendini yenileyen, arayışlarını sürdüren ve gelişen teknolojiye ayak uyduran Kuruluş; lojistik sektörüne demiryolu taşımacılığı imkanı sağlarken, diğer yandan yeniden yapılanmayla AB demiryollarına uyum noktasında gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

 

Blok Trenle Taşıma

Mevcut taşıma kapasitemizin en iyi şekilde kullanılarak daha hızlı ve etkin bir taşımacılık yapılması amacıyla 2004 yılı başından itibaren yük taşımacılığında Blok Tren İşletmeciliğine geçilmiştir.

Blok Tren İşletmeciliğine geçilmesiyle, taşınan yük miktarında artış sağlanmış, kaynaklar daha etkin kullanılmış, taşıma süreleri kısaltılarak, müşteri memnuniyetini de artırmıştır.

Ülkemizde blok tren işletmeciliğine geçilmesiyle eş zamanlı olarak, uluslararası yük taşımacığımızda da blok tren işletmeciliğine geçilmiştir.

Blok tren taşımacılığında, çıkış ve varış yeri aynı olan yüklerin taşıma talepleri için;

Yüklemenin yapılacağı işyerine veya İşyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne, yada Yük Dairesi Başkanlığına, müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

Yük Taşıması ile İlgili Uygulanan Esaslar

Tüm taşımalarda taşıma belgesi bir gönderici ve bir alıcı adına düzenlenir. Taşıma belgesine yazılacak isim ve adreslerin noksan veya yanlışlığından dolayı, teslimatta meydana gelebilecek gecikmelerden TCDD sorumlu değildir.

Gönderici, taşımaya verdiği eşyanın cinsini ve ağırlığını doğru olarak bildirmek zorundadır.

Taşıma sırasında eşyanın kırılmaması, bozulmaması veya kıymetinden kaybetmemesi için, yeterli ambalaj içinde olması gerekir.

Taşımaya verilen bazı eşyanın (örneğin, taşıt aracı v.b.) korunması amacı ile, eşyanın yanında gönderici veya göndericinin tayin edeceği bir kişi (refakatçi olarak) aynı trende bulunabilir.

Gönderici, taşıma belgesi düzenlendikten sonra veya eşya yolda iken, ya da eşyanın varış yerine ulaşmasından sonra, taşıma belgesi üzerinde kayıtlı alıcısını değiştirme hakkına sahiptir.

Taşımaya kabul edilen eşya TCDD tarafından, kıymet pirimi alınmak suretiyle, sigortalanmaktadır.

 

Taşımaya Kabul Edilmeyen Eşyalar

Taşınması Hükümetçe yasaklanmış eşya,

Ölçüleri, ağırlıkları veya ambalajları bakımından araç ve tesislere uygun düşmediği için taşınmaya elverişli bulunmayan eşya, ambalajlanmış olsa dahi, taşınması demiryolu araç ve tesisleri ile görevlilerin hayatları bakımından tehlikeli olan eşya,

Yük treni çalıştırılmayan hat kesimlerindeki istasyonlara yapılacak canlı hayvan ve çabuk bozulacak cinsteki eşya,

TCDD'ce taşımaya kabul edilmemektedir.

 

Taşıma Ücreti

Taşıma ücretinin hesabında eşyanın

Cinsi,

Ağırlığı,

Çıkış ve varış istasyonları arasındaki uzaklık (mesafe), dikkate alınmaktadır.

Ücretler, gönderici tarafından çıkış istasyonunda peşin ödenebileceği gibi, talep edilmesi halinde varış istasyonunda da ödenebilir. (taşıma ücretini karşılamayacak değerdeki eşya ile özel koşullarla yapılan bazı taşımalar hariç)

Taşıma ücreti, peşin ödemenin yanı sıra avanslı, kredili, veya kredi kartı ile de ödenebilmektedir.

 

Özel Trenle Taşıma

Yük taşımacılığı amacıyla özel tren istenilmesi halinde en az (3) gün önceden talepte bulunulması ve hesaplanacak taşıma ücreti tutarının %50'sinin, depozito olarak yatırılması gerekir.

Taşıma ücreti eşyanın sınıfına göre (650) net tondan az olmamak üzere gerçek ağırlığı üzerinden % 50 zamlı tahakkuk ettirilir. Tehlikeli madde taşımasında ücretler % 100 zamlıdır.

Özel tren teşkilatındaki vagonların tamamının 24 saat içerisinde yükletilmesi, varışta da 24 saatte boşaltılması gerekir. Aksi halde bekleme ücreti alınır.

Zamanında Yüklenip Boşaltılamayan Vagonlar

Müşteri emrine verilen vagonların, tanınan muafiyet süresi içerisinde yüklenip, boşaltılması gerekmektedir. Muafiyet süresinin aşılması halinde, aşan süre için somaj (bekleme) ücreti alınır.

 

Kredili Ve Avanslı Eşya Taşımaları

Kuruluşumuzca Yurtiçi Eşya Taşımalarında ekonomik ve konjonktürel durumlar dikkate alınarak, kitle taşımalarının demiryoluna celbi ve müşterilere ödeme kolaylığı sağlanması için müşterilerden teminat alınarak, sözleşme yapılması suretiyle kredili ödeme yapmaları mümkündür.

Aşağıda belirtilen koşullara göre müşteri talepleri değerlendirilir:

Müşterilerce, yazılı olarak çıkış ve varış istasyonu, eşya cinsi, aylık taşıma tonajı ve süresi ile talep edilen vagon cinsi belirtilerek Yük Dairesi Başkanlığına müracaat edilir. Yapılan değerlendirme sonucunda taşımanın yapılabileceğinin mümkün görülmesi halinde müşterilerin kredili taşıma talepleri kabul edilir.

Kredili taşıma talepleri kabul edilen müşterilerden aşağıda belirtilen belgeler talep edilir.

Yeterli mitarda kesin, süresiz, limit içi banka teminat mektubu,

Ticaret sicil kaydı aslı(Ticaret Gazetesinde yayınlanan)

Noterden tasdikli imza sirküleri aslı.

Ayrıca, müşterilerin avanslı taşıma taleleri, Kuruluşumuzla yapacakları taşıma tutarı kadar parayı iş yerimize veya Merkez veznemize ödemeleri halinde kabul edilir. Bu taşımalarda, Yurtiçi Eşya taşımalarına ilişkin taşıma ve diğer ücretler avanstan mahsup edilir. Taşıma tutarları aylık olarak takip edilir.

Yukarıda belirtilen kredili ve avanslı taşımalar hususlarında konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için;

TCDD Genel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanlığı Kredili ve Avanslı Taşımalar Şubesini

(0.312) 309 05 15 / 4143 - 4053 nolu telefondan arayabilirsiniz.

 

Eşyanın Kaybolması , Eksilmesi, Hasarlanması Vb. Durumlarda Yapılan İşlemler

Kuruluşumuzla yapılan Yurtiçi Eşya Taşımalarında, eşyanın kaybolması, eksilmesi, hasarlanması vb. taşıma düzensizlikleri sonucu oluşan zararların tazmin edilmesi için; eşya sahibi kişi ve kuruluşların ilgili taşıma belgesi sureti (3. nüsha) aslı veya fotokopisi ve istenen tazminat tutarını belgeleyen dilekçe ile TCDD Genel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanlığı Yurtiçi Eşya İşlemler ve Mütalebe Şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kaybolma, eksilme, hasarlanma vb. durumlarda tazminat talepleri Bölge Müdürlüklerimizce incelendiğinden, eşya sahiplerince taşımanın yapıldığı Bölge Müdürlükleri ve iş yerlerimize de gerekli belgelerle başvurmaları mümkündür.

Yurtiçi Eşya Taşımaları ya da verilen ek hizmetler karşılandığında çeşitli nedenlerle fazla alınan ücretlerin (taşıma ücreti, manevra ücreti, somaj ya da hat işgal ücreti vb.) iadesi de Kuruluşumuz adına sadece TCDD Genel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanlığı Yurtiçi Eşya İşlemler ve Mütalebe Şubesi tarafından yapılmaktadır. Bu işlem için "fazla ücret alındı" iddiasında bulunan kişinin, konuyu açıklayıcı bir dilekçeye, para tahsilatını gösterir ilgili taşıma belgesi ya da diğer belgeleri de ekleyerek TCDD Genel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanlığı Yurtiçi Eşya İşlemler ve Mütalebe Şubesine müracaatı gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili bilgi almak için;

TCDD: (0.312) 309 05 15 / 4063 nolu telefonu arayabilirsiniz.

 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat