Banner


Konteyner taşımacılığında çevresel duyarlılık talebi arttı
ShipsGo'nun araştırma bölümü olan “ShipsGo Academy” tarafından global düzeyde yayınlanan çalışma, "Çevresel Duyarlılık - Konteyner Taşımacılığı" adı altında yürütüldü. Raporda, yük sahipleri ve forwarderların konteyner taşıyıcısı seçim ölçütleri kapsamında  öncelikle olarak taşıyıcıların çevresel duyarlılığının olmasına önem verdiği ortaya çıktı. 
Shipsgo65'ten fazla ülkeye konteyner takibi, rota seçimi ve networking konularında hizmet veren ve  "bilgiyle insanları mutlu etme" misyonuyla; vaka çalışmaları, anketler ve araştırma projeleri üretmek için ShipsGo Academy adlı yeni bir bölüm oluşturan Türkiye’nin global dijital platformu ShipsGo, üniversite-akademi ile işbirliği ile gerçekleştirilen "Çevresel Duyarlılık-Konteyner Taşımacılığı" raporunu kamuoyuna açıkladı. 
 
ShipsGo Academy tarafından hazırlanan raporda, konteyner taşıyıcısının çevresel duyarlılığının hem “yük sahipleri” hem de “freight forwarder”lar tarafından "taşıyıcı seçim değişkeni" olarak görüldüğü belirtildi. Yanıt verenlerin %71.8'inin; freight forwarderların %72.9'unun ve yük sahiplerinin %71,2'sinin "Konteyner Taşıyıcısının Çevresel Duyarlılığı"’nı taşıyıcının seçme kriteri olduğu konusunda hemfikir olduğu ortaya çıktı 
 
ShipsGo Academy ayrıca, forwarder’ların %61,5'inin, eğer taşıyıcının "çevresel duyarlılığı" varsa "daha yüksek navlun maliyeti" ödemeye istekli olduğu sonuçlarına ulaşırken; bu oranın yük sahipleri için %54.5 olduğunu buldu. Buna ek olarak, forwarder’ların %65,6'sı, taşıyıcının "çevresel duyarlılığı" varsa "daha uzun taşıma süresini (transit time)" kabul ediyorken,  kargo sahipleri  için bu oran %61,6 olarak bulundur. 
 
Forwarderlar’ın, Yük Sahiplerine Göre Farkındalığı Daha Fazla 
 
ShipsGo Academy, kullanıcıların çevresel duyarlılık hakkındaki farkındalığını ölçtüğünde elde edilen oranın oldukça yüksek (%71,8) olmasına rağmen, kullanıcılardan yalnızca %56,8'inin daha fazla navlun ödemeyi kabul ettiği sonucuna da ulaştı. Ayrıca ankete katılanların,  kullanıcıların %62,9'unun “taşıyıcının çevreye duyarlılığı”  varsa daha uzun taşıma sürelerini kabul ettiği gözlendi. Elde edilen verilere göre; iki grubu karşılaştırırken forwarderların her iki değişkende de daha fazla farkındalığa sahip olduğu anlaşıldı. Forwarder’ların bu tutumun, aynı sektörde (lojistik ve ulaşım) bulunmaları ve lojistik çevre gerçekleriyle kargo sahiplerinden daha sert yüzleşmeleri ile ilgisi olduğu ortaya konulabilir. 
 
Konteyner Taşıyıcı Seçiminde Çevresel Duyarlılık Tek Değişken Değil
ShipsGo Academy, bu çalışmada incelenen  konteyner seçim kriterinin sadece  "çevresel duyarlılık" olmadığı sonucuna da ulaştı. Ek olarak, "taşıma süresi güvenilirliği" ve "taşıma süresi" , cargo sahiplerinin ve freight forwarderların daha fazla navlun ödemeye istekli olduğu diğer iki değişken olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Kullanıcıların, konteyner taşıyıcısı seçim sürecinde birden fazla kriteri bir arada kullandıkları söylenebilir. Taşıyıcılar çevre dostu olmalı, taşıma süreleri güvenilir olmalı ve daha kısa transit sürelerine sahip olmalıdır. Raporun tamamına ulaşmak için, linki tıklayınız;  https://shipsgo.com/Content/Media/Pdfs/environmental-sensitivity.pdf
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat