e
Banner

Transorient sürdürülebilir çözümlerin payını yüzde 40'a çıkardı
İntermodal ve multimodal taşımacılık Transorient’in cirosal olarak toplam taşımalarının yüzde 40’ını oluşturuyor. İntermodal taşımacılıkta servis ağlarını yeni ülkeler, multimodal hizmetlerini ise yeni dağıtım ağlarıyla genişleteceklerini belirten Transorient Yönetici Ortağı Nil Tunaşar, ayrıca Çin’de oluşturdukları bağlantılarla bu pazarda iddialı oyunculardan biri olmayı hedeflediklerini söyledi. 
Transorienttransorientİntermodal taşımacılık alanında hangi hizmetleri sunuyorsunuz? 
 
Şirketimizin 60. kuruluş yıldönümünü kutladığımız 2021 yılında müşterilerimize tüm taşıma modları ile kesintisiz hizmet verirken, 2014 yılından beri Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında tamamı 45’ hcpw konteynerler’den oluşan intermodal ve kısa mesafeli denizyolu taşıma servisini başarıyla sunmaktayız. 2016 yılında Logitrans Fuarı’nda şirketimize verilen Atlas Lojistik Ödülleri’nde Yılın Demiryolu Forwarder’ı ödülüne layık görülmemiz, bunun önemli göstergelerinden birisi. Şirketimiz, bin adedi ısı kontrollü olmak üzere, toplamda 7 bin adet 45’ hcpw konteynere sahip. Bu konteynerlerin tamamı standart bir treylerin hacmindeyken, bazıları ise 34 palet alabilme kapasitesine sahip. Bazı özel, bozulabilir ve yanıcı mal cinsleri dışında tüm mal cinslerini Avrupa’daki 12 ülkeye 6-12 gün transit süre aralığında taşıyoruz. Sunduğumuz bu hizmetimizle dış ticarette önemli bir  maliyet avantajı yaratıyoruz. 
 
BÜYÜME HEDEFİNİ YAKALADI
 
Pandemi dönemi operasyonlarınıza nasıl yansıdı? 
 
Döviz kurundaki dalgalanmalar ve bunun sonucunda dış ticaret dengesindeki bozulma 2020 ve 2021 yılı için planlamanın zorluklarla geçmesine neden oldu. Döviz kurunda beklenmeyen artış ve pandemi nedeniyle ithalatın ihracata göre oldukça ciddi miktarda düşmesi bizler gibi ekipman sahibi firmalar için sevkiyat planlamasında güçlükler yarattı. Bu zor koşullara rağmen şirket büyüme hedefini bu yıl da büyük oranda yakaladık. 
Ancak pandeminin sebep olduğu yeni normalde intermodalin, en az hasar alan ve esnekliğini koruyan taşımacılık yöntemi olduğunu bir kez daha deneyimlemiş olduk. Gerek insan temasının, el değiştirmelerin minimumda olması ve gerekse emisyon anlamında doğaya en az zarar veren tedarik zincirinin parçası olması sebebi ile bu sürdürülebilir çözümümüzü büyüterek devam ettirmeye gayret edeceğiz. 
 
İntermodal taşımacılık cirosal olarak operasyonlarınız içinde nasıl bir pay alıyor? 
 
İntermodal ve multimodal taşımacılık çözümleri cirosal olarak toplam taşımalarımızın yüzde 40’ı oluşturuyor ve her geçen yıl belirli artışlar ile pazardaki payını artırıyor. İntermodal taşımalarımızda en fazla önem verdiğimiz husus planlanan transit sürelerin yakalanması, malzemelerin sevkiyatlarının zamanında ve sorunsuz şekilde gerçekleşmesidir. Aynı zamanda amaçlarımız arasında yer alan düşük karbon salınımı sağlayarak çevreye duyarlı olan bu taşıma şekillerinin kullanım oranını hem firmalarda hem de ülkemizde artırmayı sağlamak da yer alıyor. 
 
HİZMETLERİNİ KOMŞU ÜLKELERE TAŞIYACAK 
 
İntermodal taşımacılık kapsamında ajandanızda neler var?
 
Lojistikte sürdürülebilirliğin intermodal ile sağlanabileceği görüşüne katılıyoruz.1961’den beri lojistikte sürdürülebilir hizmet ilkesi ile hareket eden şirketimiz Transorient, üzerine düşen tüm sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla intermodal taşımacılıkta servis ağımızı yeni komşu ülkeler ekleyerek genişletmeyi planlıyoruz. Ayrıca karayolu bağlantılı multimodal hizmetlerimizi genişletmek için de Türkiye’de ve bir Avrupa ülkesinde dağıtım ağları kurmayı hedefliyoruz.  Diğer taraftan Çin’de oluşturduğumuz bağlantılarla da bu pazarda iddialı oyunculardan biri olmayı amaçlıyoruz. 
 
İntermodal taşımacılığın geliştirilmesi için hangi adımların atılması gerekiyor? 
 
Kamu ve özel sektörün işbirliği ile ülkemizin lojistik yeteneklerini geliştirerek Türkiye’yi bir lojistik üs konumuna getirebilmek asli amacımız olmalı. Tüm dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen sektörel STK’ların bu amaca ulaşmak için oynayabilecekleri rol son derece önemli. Gelişmiş ülkelerde demiryolu taşımacılığının diğer taşıma türlerine oranı -14 arasında iken, bu oran Türkiye’de halen %1,5 civarındadır. Demiryolu taşımacılığının artması için iki ana konuda devlet desteği gerekiyor. İlki süreç optimizasyonu. Tüm dünyanın Endüstri 4.0’ın lojistiği hangi boyutta değiştireceğini konuştuğu ve kurguladığı bu günlerde biz de daha az kağıt, daha çok dijitalleşme yöntemi ile maliyetleri düşürmeli ve işlem hızını arttırmalıyız. İkinci konu ise teşvik. Gelişmiş ülke örnekleri incelediğimizde, demiryolu taşımacılığının tüm bu ülkelerde devlet tarafından desteklendiğini görüyoruz. Dolayısı ile sivil toplum kuruluşlarımızın ve kamu yetkililerimizin ortak bir amaç için masaya oturduğunda, bu taşıma türünün hak ettiği noktaya ulaşacağına inanıyoruz
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat