Banner


Mete Tırman: STK’lar neden var?
Mete Tırman / Konsped Genel Müdürü
mete-tirmanYeniden, yeni bir yıla giriyoruz. Oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 2019’dan sonra 2020’nin bize sadece güzellikleri getirmesini dilemek istiyorum. Ama, bunun pek de mümkün olmayacağını da biliyorum. Yine de “umut yiğidin kamçısıdır” özdeyişini önce kendime sonra da hepimize bir kere daha hatırlatmak istiyorum.

2020 kolay bir yıl olmaya aday değil. Zorluklar sadece daralan ekonominin getirecekleriyle sınırlı olmayacak gibi.  Lojistik sektörünü etkileyecek sorunlar yumağı içinde sosyal, çevresel, ekonomik, politik boyutlu çeşitli alanlar bulunmakta. Bazen biri, bazen bir diğeri, bazen de tümü birden bizleri etkisi altına alabilmektedir. 2020 ve takip eden yılların sektörümüz açısından umut verici gelişmeleri yaratmasını ummak ve bunu beklemek yerine, bu doğrultuda adımların atılabilmesini sağlamak görevi sanırım önemli oranda bizlere düşmektedir. Tek tek bizlerin gücünün bu sorunlarla boğuşmaya, çözümler üretmeye yetmeyeceği son derece açıktır. Gerekli olan gücün bir araya getirilebilmesi ve bunun sektörel çıkarlar doğrultusunda kullanılabilmesi bizlerin görevi olacaktır. Yani kısaca belirtmek gerekirse, bu görev STK’lar (Sektörel Sivil Toplum Kuruluşları) bünyesinde aktif çalışmalarla yerine getirilebilecektir.

Ülkemizde, son 25 yılda STK’ların önemli gelişmeler yaşadıkları ve ülkenin sektörel politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında olumlu sonuçlar aldıkları hepimizin malumudur. Bu kapsamda, diğerleri yanı sıra  UTİKAD, UND, DTD, DTO gibi kuruluşların mesleki yaşamımızda önemli bir yer tuttuğunu, bizlerin bir bütünün parçaları olduğumuzu hissetmemizi sağladıklarını sevinerek görmekteyiz. Bu duygu, STK faaliyetlerine katılımı artırmak açısından da son derece önemli. Aidiyet ve “Birlikten Güç Doğar” duygusu STK’ların taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmalarında daha etkili olmalarını sağlayacağı herkesin kabul edeceği bir gerçek. Özellikle son günlerde, geçmiş yıllarda varlıklarından haberdar olunmayan, lojistik dünyasında ne gibi deneyler edindikleri şüpheyle karşılanan firmaların gündem oluşturdukları hepimizin malumu. Bu firmaların sektöre taşıma hizmeti sunan bir kamu kuruluşundan destek gördükleri, bu desteğin firmalarımız arasındaki rekabet ortamını bozacak sonuçlar ürettiği sektör kamuoyunda yaygın olarak konuşulmaktadır.

İşte, bu ve benzeri durumlar sektör STK’larının önemini bir kat daha artırmaktadır. Haksız rekabet ortamını ortadan kaldırılmasını sağlamak STK’ların temel görevi haline gelmektedir. Güçlü STK olmanın asgari kurallarının da göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulları ve diğer organlar;

 • Sektörel yaşamın ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmalı,
 • STK’nın kuruluş gerek ve amaçlarının çizdiği yola sıkıca bağlı kalmalı,
 • Sorunların önce yasa koyucular ve uygulamacılar açısından anlaşılmasını sağlamalı, sonra da çözüm yollarını gösterebilmeli,
 • Tek üyenin bile sorununu tüm üyelerin sorunu gibi algılamalı ve gereken her şeyi yapabilmeli,
 • Kendi çıkarlarını STK çıkarlarının önünde görmemeli,
 • Muhatap oldukları, talepte bulundukları veya eleştirdikleri Kamu Yöneticileri karşısında, STK’nın temsil ettiği tüm üyeler adına bulunduklarını ve bunun onlara güç verdiğini unutmamalı,

Bu kurallar ve tüm diğer yasal zorunluluklar, bir STK’nın yeşerip gelişmesi için kaçınılmaz bir Anayasa niteliğine sahiptir. Bunlardan birinin dahi göz ardı edilmesi o STK’nın çürüyüp yok olmasına neden olacaktır.

25. yılını kutlayan sektörümüzün çok değerli yayın organı UTA nın bu sayfasını STK konusuna ayırmamın tabii ki bir nedeni olmalı. Yukarıda sözünü ettiğim “Birlikten Güç Doğar” ilkesi yarın bu güne kadar olduğundan da önemli hale gelebilir. “Gücü” yaralayan gelişmeleri dün yaşadığımız ve gördüğümüz gibi, bugün de yaşayıp görmekteyiz. Yarın artık buna “DUR” demenin gerekli olduğuna inandığım için duygularımı sizlerle paylaşmak istedim. 2020 yılının ülkemiz, ailelerimiz ve bizlere yalnızca güzellikler getirmesi dileklerimi bir kere daha sizlere ve UTA ailesine iletmek istiyorum.

SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

 • Otomotiv
 • Enerji
 • Gıda
 • Akaryakıt
 • Tekstil
 • Kimya
 • İnşaat
 • Lastik
 • İhracat