e
Banner

UTİKAD, Türkiye’yi FIATA’da gündeme taşıdı
Her yıl İsviçre’nin Zürih kentinde yapılan FIATA yıllık Merkez Toplantısı 20-23 Mart 2014  tarihleri arasında gerçekleştirildi. FIATA bünyesinde görev yapan enstitü, danışma kurulu ve çalışma gruplarında sektörün farklı alanlarındaki güncel konuları ve sorunlarına çözüm arandı.
utikad_fiataToplantılara, Türkiye’yi ve sektörü temsilen UTİKAD Başkanı, FIATA Başkan Yardımcısı ve Denizyolu Çalışma Grubu Üyesi Turgut Erkeskin,  UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve FIATA Karayolu Çalışma Grubu Başkanı Kosta Sandalcı, UTİKAD Karayolu Çalışma Grubu ve FIATA Karayolu Çalışma Grubu Üyesi Ekin Tırman ile UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur katıldı. 
3 gün süren toplantılarda UTİKAD heyeti, FIATA Çalışma Grubu üyeleri ve üye ülke temsilcileri ile bir araya gelerek çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu.
 
Bulgaristan, Romanya ve Rusya Konusu Masaya Yatırıldı
 
Türkiye’nin Bulgaristan ve Romanya ile yaşadığı transit geçiş belgesi sorunu ve Rusya’nın uyguladığı TIR karnesi teminatları konusu, FIATA Karayolu Çalışma Grubu toplantısında ayrıntılı olarak ele alındı.
 
Başkanlığını UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Kosta Sandalcı’nın yürüttüğü FIATA Karayolu Çalışma Grubu Toplantısı’nda, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasındaki yaşanan sıkıntılara henüz çözüm bulunamadığına dikkat çekilerek, sorunların yeniden gündeme gelmesinin sürpriz olmayacağı dile getirildi.
 
Ayrıca Rusya’nın ek teminat uygulaması nedeniyle geçtiğimiz yılın Ocak ayından bu yana TIR karnesi kullanımında yüzde 13’lük bir düşüş olduğuna yönelik tespitlerin ortaya konduğu toplantıda, gereksiz bekleme sürelerinin taşıma maliyetlerini yükselteceği ve TIR sisteminin genişletilmesine yönelik çabalara zarar vereceği endişeleri de dile getirildi. Toplantı da, Rusya gümrük kapılarında yaşanan sorunların kalıcı olarak çözülebilmesi amacıyla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde gerekli adımların atılması konusunda tavsiye kararı alındı.
 
Türk taşımacıların uluslararası pazarlarda karşılaştıkları zorluklar ve yaşadıkları haksız rekabetin sektörü olumsuz yönde etkilemeye devam ettiği ve ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların FIATA, CLECAT, IRU ile Avrupa Birliği nezdinde değerlendirilerek, çözüme kavuşturulabilmesi konusunda zaman kaybetmeden koordinasyon içinde olunması gerektiğinin de altı çizildi.
 
FIATA İstanbul 2014’e Çağrı Yapıldı
 
FIATA yetkili organlarının her yıl düzenli olarak bir araya geldiği ve küresel lojistik sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunduğu FIATA Merkez Toplantıları’nda, UTİKAD tarafından 13-18 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek FIATA Dünya Kongresi’nin tanıtımı da yapıldı ve katılımcılara  kongre hakkında bilgiler verildi. 
 
UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, FIATA Çalışma Grubu üyelerine yönelik yaptığı sunumda, Türkiye’nin uluslararası ticarette ve lojistik pazarındaki önemine değinerek,  Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün dünya ticaretinde olduğu kadar küresel taşımacılık pazarında da payının giderek arttığına dikkat çekti.
 
Çevre ülkelerin büyüme potansiyeli ile sahip oldukları enerji kaynaklarının uluslararası ticarette ve lojistikte Türkiye’yi stratejik bir konuma getirdiğinin de altını önemle çizen Turgut Erkeskin, FIATA Istanbul 20104 Dünya Kongresi’nin katılımcılara, Türk lojistik sektörünün kabiliyetlerini, sunduğu avantaj ve fırsatları yakından görmek ve işbirliği olanaklarını geliştirmek açısından mükemmel bir ortam yaratacağını söyledi ve FIATA İstanbul 2014 Dünya Kongresi’ne katılmaları yönünde çağrıda  bulundu.
 
Geçtiğimiz Ekim ayında FIATA Başkanlığı görevine seçilen Francesco Parisi de, güçlü ekonomisi ile  bölgesinde gelişmenin en önemli etkeni olan Türkiye’nin, dünyada ticaretinin yarısını temsil eden Avrupa, Asya ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında bulunduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi: ”Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün büyüyen rolü ve küresel pazarda artan payı ekonomisindeki büyümeyi de açıkça ortaya koymaktadır. Son yıllarda UTİKAD’ın Dünya Lojistik Endüstrisi’ni temsil eden FIATA içerisinde oynadığı proaktif rolde bunu kanıtlamaktadır.”
 
FIATA Başkanı Parisi açıklamasında tüm lojistik sektörünü, FIATA’nın yeni projelerinin tanıtılacağı ve sektörün farklı alanlarındaki gelişmelerin paylaşılacağı kongreye beklediklerini söyledi.
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat