Banner

Sanayi kadar lojistik de STRATEJİK PERSPEKTİF kazanacak
Bakanlık ve hükümet olarak makroekonomik istikrarı reel sektöre yansıtmak ve daha rekabetçi bir iş dünyası oluşturmak için önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağı enstrümanlardan birinin de lojistik olduğunu söylüyor. Bakan Ergün, sektörlere perspektif kazandırırken lojistiği de önemsediklerini, Sanayi Strateji ile birlikte taşımacılık ayağının da yol haritasını çizdiklerini aktarıyor.
nihat ergünSon yıllarda hayatın her alanında başarılı işlere imza atarak Türkiye’nin önemli bir gelişme, ilerleme ve büyüme sürecinden geçmesine katkı sunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gelişmeleri en yakından takip ettiği alanların başında lojistik geliyor. Türkiye’nin rekabet gücünü teknoloji, tasarım, markalaşma ve Ar-Ge kadar lojistikte de araması gerçeğinden hareket eden Bakanlık, sektörlere stratejik bir perspektif kazandırırken lojistiği de öncelik listesine yerleştiriyor. Hazırladıkları strateji belgeleriyle hem kamu, hem de reel kesim için yol haritaları oluşturduklarının altını çizen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, “Biz Hükümet olarak ülkemiz açısından büyük önem arz eden ulaştırma konusuna kalkınma planlarında, orta vadeli programlarda ve ilgili strateji belgelerinde yer verdik. Mesela yeni açıkladığımız 2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da; TCDD’nin hizmet kalitesinin artırılması, hızlı trenle yolcu taşımacılığının yaygınlaştırılması, demiryolu taşımacılığının sektör içindeki payının artırılması, demiryolu sektörü ve TCDD’nin yeniden yapılandırılması, yük taşımacılığında demiryoluna ağırlık verilmesi ve lojistik sektöründe güvenli, ucuz ve hızlı hizmet sağlayan demiryolunu daha yoğun kullanan bir yapılanmanın geliştirilmesi konularını kendimize birer hedef olarak belirledik” diye konuşuyor.
Geçen yıl uygulamaya başladıkları Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nde de yine lojistikle ilgili eylemlere yer verdiklerinin altını çizen Bakan Ergün, bu çerçevede, organize sanayi bölgelerine, büyük fabrikalara ve limanlara özel sektör katkısı ile demiryolu bağlantı hatları yapımlarının hızla devam ettiğini iletiyor. Bakan Ergün, aynı zamanda taşımacılıkta ‘lojistik’ anlayışına geçilmesi hedefi kapsamında limanların geri sahasında demiryolu aktarım terminalleri veya karada konteyner terminalleri kurulması çalışmalarının büyük bir hızla sürdüğüne işaret ediyor. “Burada Bakanlığımız faaliyet alanıyla ilgili olarak şunları net bir şekilde söyleyebilirim: Sanayicimizin rekabet gücünü artırmamız için üretilen malların pazarlara ulaşması noktasında hem şahısların hem de ürünlerin mobilitesini artırmamız gerekiyor” diyen Bakan Ergün, bu nedenle Sanayi Strateji Belgesi’nde ortaya koydukları eylemleri çok önemsediklerini ve bu eylemlerin tamamlanması ve hayata geçmesi için de gerekli her türlü izleme ve değerlendirme çalışmalarımızı sürdürdüklerini vurguluyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DA LOJİSTİK DE BAŞROLDE OLMALI
Bakanlık olarak mercek altına aldıkları ulaştırma yatırımları hakkında da bilgi veren Ergün şöyle konuşuyor: “Hava, kara ve deniz ulaşımında, Marmaray gibi, hızlı tren hatları gibi, Körfez Geçişi gibi her biri kendi içinde devasa sayılabilecek projeler hayata geçiyor. Türkiye’nin Doğu-Batı ekseni üzerindeki stratejik konumunu düşündüğümüzde, ülkemizdeki ulaştırma projeleri, Avrupa ve Asya ulaşımı için de büyük bir değer taşıyor. İki önemli metropolümüz Ankara ve İstanbul arasında yapımına devam edilen hızlı tren projesine de bu açıdan bakmak gerekiyor. Hükümet olarak biz şu gerçeği iyi biliyoruz: Hayatın her alanı bir diğeriyle çok yakın bir ilişki içindedir. Eğitim, sağlık, adalet, enerji, sanayi, ulaştırma, demokratikleşme, kültür ve sanat gibi alanlardaki etkinlikler, hep birbirinden beslenir, birbirinden güç alır, birlikte yükselir.”
“Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümü olan 2023 yılı vizyonu çerçevesinde ülkemizin geleceğini planlarken, ulaştırma sektörünü dikkate almayan yaklaşımların başarıya ulaşma imkânı bulunmamakta” diyen Bakan Ergün, sürdürülebilir kalkınmanın devamı için yatırım, ticaret ve ulaşım ağlarının sağlıklı bir şekilde uyum içerisinde çalışması gerektiğini düşünüyor. Ergün, bunun için de Türkiye’nin bütün bölgelerinde gelişmiş bir ulaşım altyapısının kurulmasının büyük önem arz ettiğini kaydediyor.

DEMİRYOLU, ULAŞIMDAKİ SORUNLARIN TEK ÇÖZÜMÜ!
Dünya geneline bakıldığında karayolu ulaştırmasının doyum noktasına ulaştığından ve çevreyle ilgili duyarlılıkların artması nedeniyle, demiryoluna daha fazla önem verildiğinden söz eden Bakan Ergün, “Çünkü hareketlilik, trafik yoğunluğu, trafik kazaları ve çevre gibi insanlığın en temel sorunlarına alternatif çözüm sunan tek ulaşım türü demiryollarıdır. Bunun dışında, sürdürülebilir ekonomik büyümede demiryollarının katkısı çok önemlidir” değerlendirmesini yapıyor. Bakan Ergün, yılda ortalama %1,2 oranında artan nüfusa paralel olarak sürekli yükselen ulaşım ihtiyacının karşılanabilmesi için her alandaki ulaşım altyapısının, özellikle demiryolu ağlarının geliştirilmesi gerektiği görüşünde. “Bu sebeplerden ötürü ulaşım altyapısının en önemli argümanlarından biri olan demiryolu taşımacılığı devlet politikası haline geldi ve yıllardır yatırım yapılmayan bu sektör öncelikli yatırım alanı ve iyileştirilmesi gereken sektör olarak belirlendi” diyen Ergün, demiryolu yatırımlarında yük taşıma projelerine öncelik verilmesini istiyor.

2023 TÜRKİYE’Sİ ve LOJİSTİK SEKTÖRÜ
Bakan Nihat Ergün, Türkiye’nin 2023 hedeflerine paralel olarak nasıl bir lojistik sektörüne ihtiyaç duyduğunu ise şu sözlerle özetliyor: “İnsan odaklı hedefler doğrultusunda şekillenen 2023 yılı Türkiye’sinin, ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile gelişen teknolojilerle uyumlu yeni hatlar inşa edilecek, mevcut altyapı ve araçlar yenilecek ve diğer ulaştırma türleri ile bütünleşme sağlanacaktır. Böylece tüm vatandaşlarımızın ‘kaliteli yaşam standardı’ temelinde hizmet almasının önü açılacaktır. 2023 yılına kadar dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girecek olan Türkiye’nin, demiryolu sektörüne yönelik yolcu taşımacılığı için hedefi , yük taşımacılığı için ise olarak belirlendi. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için mevcut demiryolu ağının genişletilmesi ve hatların standardının yükseltilmesi için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyet ve hızla sürdürülüyor. Bu itibarla, dış ticareti her geçen gün artan, bölgesinde küresel bir güç haline gelen ülkemiz, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan demiryolu taşımacılığına da gereken önemi vermeye başladı ve gerekli tüm yatırımlar hızla devam ediyor.”

TÜRKİYE’NİN BÜYÜMEDE KOMPOZİSYONU DEĞİŞECEK
Türkiye 2010 ve 2011 yıllarında yaşadığı hızlı büyüme sonrasında dünyadaki gelişmeleri ve çevresel riskleri de göze alarak 2012 yılında daha ılımlı büyümeyi ve cari açık gibi kırılganlıklarını da azaltmayı tercih ettiğinden söz eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, “Kısa dönemli büyümeden bir miktar feragat ettik, fakat Türkiye’nin uzun dönemli istikrarlı büyümesinin önünü açtık. Üstelik, bu başarıyı dünya bir krizle boğuşurken yakaladık” diyor.
Ergün’ün tespitlere göre 2012 yılında dünya büyümesinde asıl sorun gelişmiş ülkelerden kaynaklandı. “Ancak her şeye rağmen Türkiye 2012 yılında çevresindeki ülkelerden pozitif yönde ayrıştı” yorumunu yapan Bakan Ergün, Türkiye’nin bu çalkantılı dönemde dahi orta vadeli programını açıkladığını, atacağı adımları ve öngörülerini şeffaflıkla paylaştığını vurguluyor. Bakan Ergün, 2012 yılında krizden en az etkilenen ülkelerden olduğumuzu, 2013 ve 2014 yıllarında ise büyümemizin bu yıldan daha iyi olacağını öngörüyor.
“Tüm bu gelişmelerin ortasında Türkiye yapısal reformları da yapmaya devam edecek. Cari açığı kalıcı olarak gündemden çıkarmak için tasarrufları artırıcı tedbirler 2013 yılı itibariyle kendine uygulama alanı bulacak” diyen Ergün, kayıtdışı ile mücadele, enerji ve ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi, eğitimin niteliğinin artırılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin artırılması, yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin bu yıl ve takip eden yıllarda gündemlerinde olacağını iletiyor.
 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat