Banner

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik

04.01.2013 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik uyarınca, L2 yetki belgeli firmaların asgari kapasite hesaplamasından kamyonetler muaf tutulmuş olup yeni düzenleme şu şekildedir:

karayolu_tasimaciligi.jpg

13. Maddesinin 9. fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi “Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 6 adet özmal birim taşıta sahip olmaları, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması.”

 

Yolcu taşımacılığına ilişkin yapılan değişiklikler ise şu şekildedir:

56 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (ğ) bentlerinde yer alan “100 adet” ibaresi “50 adet” olarak değiştirilmiştir.

Geçici 7 nci maddesinin beşinci fıkrası “(5) D4 yetki belgesi ücreti, 1/1/2011–1/1/2012 tarihleri arasında % 85, 2/1/2012–31/12/2012 tarihleri arasında % 75; 1/1/2013–31/12/2013 tarihleri arasında ise %70 indirimli olarak uygulanır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

 

 
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat