Banner


Globelink Ünimar, iş modelini sürdürülebilir gelecek üzerine kuruyor
Yeni yatırımlarla yerelde ve globalde lojistik altyapısını güçlendiren Globelink Ünimar, sürdürülebilirliği odağına alıyor. Globelink Ünimar İcra Kurulu Üyesi Koray Çıtak, “Gelecek dönemde özellikle çevre, eğitim ve kadın istihdamı gibi konularda attığımız adımları daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Uzun vadede ise sürdürülebilirlik perspektifiyle tanınan, bu alanda örnek gösterilen bir marka hâline gelerek ulusal ve uluslararası ölçekte öncü olmayı hedefliyoruz” dedi. 
G.ünimarGlobelink Ünimar’ın lojistik altyapısı, yurt içi ve dışındaki yapılanması, lojistik hizmetlerde yoğunlaştığı alanlar hakkında bilgi verir misiniz? 
 
Globelink Ünimar olarak, 30 yıla yaklaşan tecrübemizle tedarik zinciri ve lojistik sektöründe faaliyet yürütüyoruz. 2011 yılında lojistik devi Singapurlu CWT Globelink Group ile kurduğumuz stratejik ortaklığın ardından yakaladığımız ivmeyle uçtan uca, kapıdan kapıya entegre lojistik çözümlerimizle birlikte havayolu, karayolu ve denizyolu taşımacılığı faaliyetlerimizle sektörün öncü aktörleri arasında yer almaya devam ediyoruz.
Geçtiğimiz dönemde, ithalat ve ihracat servislerinde direkt konsol hizmeti verilen lokasyon sayımızı artırmakla birlikte direkt servis noktalarımızla da güvenli taşımacılık anlayışımızı sürdürüyoruz. Öte yandan dünyadaki farklı noktalara denizyolu parsiyel servis hizmeti sunarken, piyasanın koşulları doğrultusunda gerekli gördüğümüz aksiyonları almaya devam ediyoruz. Bunu yaparken özellikle iş yeri kültürümüzle sektörde örnek bir aktör olabilmek adına yenilikçi insan kaynakları stratejileri geliştiriyoruz. Takip ettiğimiz bu yaklaşımla üst üste iki yıldır Great Place to Work sertifikası almaya hak kazanırken; kurum kültürümüz ve çalışan deneyimimizle iş verimliliğini artırıyoruz. 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere Uzak Doğu, Avrupa, Amerika ve Afrika’ya yayılan bir coğrafyada operasyon yürütüyoruz. Diğer bir yandan, Türkiye özelinde Ambarlı, Haydarpaşa, İzmit, Gemlik ve Mersin limanlarının tamamında parsiyel taşımacılık hizmeti veren tek firma unvanına sahibiz. Yurt içinde farklı bölgelerde bulunan depo ve transfer merkezlerimiz sayesinde yurt içi taşıma operasyonlarımızdaki hareket kabiliyetimizi daha da geliştiriyoruz. Son olarak hizmete açtığımız İzmir Transfer Merkezi’nin açılışıyla da yurt içi hizmet kalitemizin gelişmesi adına önemli bir adım attık.  Bu adımların devamlılığını sağlayarak hızlı, esnek ve güvenilir çözümlerimizi bir üst seviyeye çıkarmak adına operasyon yürütmeye devam edeceğiz.
 
UNIBOX İLE HİZMET KALİTESİNİ ARTIRDI 
 
Firma olarak dijitalleşme alanında ne tür adımlar attınız? Bu alanda gerçekleştirdiğiniz yatırımlar ve elde ettiğiniz kazanımlara ilişkin bilgi verir misiniz?
 
21. yüzyılı geçmiş dönemlerden ayıran en önemli özelliklerden biri iletişim kanallarının gelişen teknolojiyle beraber yakaladığı ivmenin hayatın her alanına nüfuz etmesi olarak görülebilir. Böylesi bir konjonktürde dijitalleşmeye verilen önemin de günden güne arttığı aşikâr diyebiliriz. Biz, iş dünyasında ciddi bir yere sahip olan ve bunu güçlendirerek devam ettirmek isteyen profesyoneller olarak dijitalleşme trendini yakalayan kurumlar arasında yer almaya önem gösteriyoruz. Bu kapsamda halihazırda sanal pos aracılığıyla online ödeme, online teklif alma, track&trace ve QR kod ile yük takip sistemi gibi birçok yeniliği uygulamaya koyduk. Karar alma süreçlerimizde teknolojik yeniliklerin getirdiği nitelikli kazanımlardan faydalanmak adına da iş zekâsı ürünümüz olan UNIBOX’u kullanarak, hizmet kalitemizi artırmaya devam ediyoruz. Operasyon süreçlerimizde dijitalleşmeye adaptasyonun sağladığı avantajların farkında olarak verimliliği artırmanın yeni yollarını arıyoruz.
Bununla birlikte yenilikçi dijital teknolojilere uyum sağlamada oldukça başarılı olan gençlerin istihdamı noktasında ödüllü Unique Steps projemizi geliştirerek, yüzde 65’i kadın ve yüzde 87’si Z Kuşağı olmak üzere 23 başarılı isme lojistik ve tedarik zinciri sektöründe istihdam sağladık. Ayrıca, sektörde kadın varlığının önemine yönelik politikalarımızla Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği kategorisinde Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü’ne layık görüldük. 
 
Türkiye ve dünya lojistik sektörü içinde kendinize nasıl bir vizyon biçiyorsunuz? Geleceğe dönük belirlediğiniz en önemli başlıklar neler? 
 
Küresel ölçekteki teknolojik gelişmeleri daima yakından takip eden bir yapıda, sürdürülebilirlik hedeflerimiz çerçevesinde hareket eden bir şirket olarak konumumuzu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda operasyonel süreçlerdeki verimliliğin artırılması, tedarik zincirinin devamlılığının sağlanması ve müşteri deneyiminin günden güne geliştirilmesiyle sektörün önde gelen aktörleri arasındaki yerimizi korumaya odaklanıyoruz. Gündemimizde başı çeken konular; sürdürülebilirlik çalışmaları ve yeşil lojistik, dijital dönüşüm, esnek tedarik zinciri çözümleri, küresel ticarete uyumluluk ve sürdürülebilir işgücünün temini olarak öne çıkıyor. Her bir başlık için ayrı çalışmalar yürütürken, bu süreçlerin iç içe geçtiğinin farkında olarak bütüne odaklanan bir yaklaşım benimsemeyi hedefliyoruz. 
 
ALMANYA VE KUZEY AMERİKA’DA AÇILIMLAR YAPACAK 
 
Globelink Ünimar’ın büyüme hedeflerinden söz eder misiniz?  Yatırım planlarınızı aktarır mısınız?
 
Genel stratejimiz doğrultusunda belirli dönemlerde belirli taktik adımlara odaklanabiliyoruz. Buradaki asıl amaç dönemsel hedeflerimize ulaşmak adına esnek ve hareket kapasitesine sahip bir şirkete dönüşmek diyebiliriz. Bu yıl özelinde yurt içinde ve yurt dışında farklı planlarımız bulunuyor. Yurt içinde temel odağımız yurt içi parsiyel dağıtım ve depolama alanında büyümek. Yurt dışında ise hizmet ağımızı genişleterek Almanya ve Kuzey Amerika’da yeni yapılanma süreçlerinin temelini oluşturacak adımlar atmak. Yeni coğrafyalara ulaşırken ihtiyaç duyduğumuz ekipmanlara yatırım yaparken, bölgedeki iş gücünün niteliğini de değerlendirmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte, dinamik ekibimizle dijitalleşme özelindeki yatırımlara yoğunlaşırken, ilgili yatırımlarımızı da artıracağız. Uçtan uca, kapıdan kapıya entegre lojistik çözümleri sunmanın yanı sıra operasyon kalitemizi geliştirmek adına elimizdeki kaynakları seferber etmeye devam edeceğiz.
Hizmet kapsamımızı genişletmek ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin sayısını artırarak müşterilerimize sunduğumuz olanakları genişletmek istiyoruz. Deniz, hava ve kara lojistiği alanında gücümüzü artırarak kapsamlı hizmetlerimizi sürdürülebilirlik ilkeleri temelinde daha iyi hâle getirmek istiyoruz. Bununla birlikte, depolama kapasitemizin artırılmasıyla birlikte yurt içi parsiyel dağıtım ağı oluşturma çalışmalarını sürdürerek, yurt içi yapılanmamızla uyumlu olarak hareket edeceğiz. Tüm bunları yaparken önemli bir dayanak noktamız bulunuyor. Hedeflerimize adım adım ilerlerken sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Gelecek dönemde özellikle çevre, eğitim ve kadın istihdamı gibi konularda attığımız adımları daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Uzun vadede ise sürdürülebilirlik perspektifiyle tanınan, bu alanda örnek gösterilen bir marka hâline gelerek ulusal ve uluslararası ölçekte öncü olmayı hedefliyoruz.
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat