e
Banner


Progroup, lojistik sektörüne Turquality için rehberlik ediyor
Lojistik sektörü, Turquality destek programı ve marka destek programı kapsamında %50 teşvik alabiliyor. 16 yıldır Turquality konusunda hizmet veren Progroup’un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, program içindeki işletmelerin global rekabette güçlendiklerini söyledi. 
Dr. Salim ÇamDevlet destekli ilk marka programı olan Turquality, bir teşvik programından öte, işletmeler için bir iş ve değer modeli haline geldi. “Turquality iş modeli”nde, stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, bütçe yönetimi, marka yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, bilişim yönetimi, risk yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi tüm konular yer alıyor. 
 
PROGRAMIN FAYDALARI NELER?
 
Turquality programı,  şirketlere kendi yönetim ve operasyonel süreçlerini dünyada marka olmuş firmaların yönetim ve operasyonel süreçlerinin seviyesine getirmek suretiyle, daha sürdürülebilir bir büyüme ve birim başına daha karlı ticaret yapma imkanı sağlıyor.  Sürdürülebilir bir iş modeli olarak kurgulanan ve uzun soluklu milli bir dava niteliği taşıyan Turquality programı, işletmelere orta ve uzun vadede bir kalkınma ve iyileşme haritası çıkarıyor. 
 
LOJİSTİK SEKTÖRÜNE %50 TEŞVİK 
 
Hizmet sektörleri de, üretim sektörleri gibi Turquality’den yararlanabiliyor. Özellikle maliyeti yüksek bir alan olan lojistik sektöründe, tüm maliyetlerin yarısının karşılanması şirket için çok ciddi bir destek anlamına geliyor. Lojistik şirketleri, Turquality destek programı ve marka destek programı kapsamında %50 teşvik alabiliyor. Lojistik sektöründeki işletmelerin yapacakları yatırımlar, eğitimler ve danışmanlıklar gibi birçok alanda devlet destekleri sağlanıyor. 
 
16 YILDIR ŞİRKETLERE REHBERLİK EDİYOR 
 
16 yıldır Turquality konusunda hizmet veren Progroup Uluslararası Danışmanlık, bugüne kadar 50’yi aşkın firma/markayı Turquality kapsamına aldırırken, 30’a yakın firma/marka ile çalışmalarına devam ediyor. Tedarik zinciri yönetiminden insan kaynaklarına, bütçe yönetiminden Turquality alınmasına kadar, tüm konularda danışmanlık hizmetleri veren Progroup, lojistik firmalarının da stratejik yol haritalarını hazırlamasına ve işletmelerini Turquality iş modeli ile yönetmelerine rehberlik ediyor. 
 
TURQUALITY’DEKİ FİRMALAR DÜNYA PAZARLARINDA ÖNE GEÇTİLER 
 
Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, işletmesini “Stratejik Yol Haritası” ile yöneten Turquality’deki firmaların, dünya pazarlarında daima bir adım önde olduğunu söyledi. Turquality iş modelini benimseyen işletmelerin, iş süreçlerini etkin yönettiklerini, farklılaştıklarını, markalaşmayı hızlandırdıklarını, global rekabete hazır olduklarını ve kilogram başına ihracatlarını 3 kat ve üzeri artırdıklarını vurgulayan Çam, “Turquality için aslında, bir karne ve bir akreditasyon da diyebiliriz. Turquality karnesi pekiyi olan bir Türk işletmesi, global pazarlarda karşısındaki uluslararası şirketlere daima güven vermektedir. Nitekim, pandemi nedeniyle dünya ekonomisinde daralmanın yaşandığı bu yıl, Turqualiyt’deki Türk markaları dünyada bir adım öne çıktılar ve tercih edilenler arasında oldular” dedi.  
 
ETKİN İŞ MODELİ YÖNETİMİ 
 
Turquality iş modeli ile stratejik yol haritasının hazırlanmasının öneminin altını çizen Dr. Salim Çam, şunları aktardı: “Turquality programı bir şirketin, insan kaynaklarından finansa, satın almadan pazarlamaya, ar-ge’den üretime, kaliteden tedarik zincirine kadar uçtan uca tüm birimlerinin global standartlarda etkin bir iş modeli ile yönetildiği anlamına geliyor. Bu iş modelini benimseyen şirketler, sadece iç pazara değil, uluslararası pazarlara da güven veriyorlar. Turquality kapsamına giren bir Türk işletmesi, yabancı firmaların istediği seviyede stratejik, operasyonel ve fonksiyonel düzeyde hizmet verdiği için de, yabancı firmalar Turquality kapsamındaki Türk firmaları ile işbirliği yapmayı tercih ediyorlar.” 
 
TURQUALITY, İHRACATI ARTIRACAK ALGORİTMAYA SAHİP 
 
Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, Turquality kapsamında verilen desteklerin ihracatı artıran bir algoritmaya sahip olduğunu ifade etti. Progroup olarak 16 yıldır, Turquality iş modeli ile şirketlerin stratejik kalkınma haritalarını hazırladıklarını belirten Çam, “Hazırladığımız stratejik yol haritasında, iş süreçlerinin etkin yönetilmesinden, kilogram başına ihracatı artırma ve hedef pazarlara açılma gibi birçok başlık yer alıyor. Turquality programı firmalara, stratejik, fonksiyonel ve operasyonel süreçlerin global seviyeye getirilmesi suretiyle, sürdürülebilir bir büyüme ve bir birim başına daha karlı ihracat yapılması imkanı sağlıyor” şeklinde konuştu. Turquality iş modelinin işletmelere katsını rakamlarla da açıklayan Dr. Salim Çam, şunları kaydetti: 
 
RAKAMLARLA KATKILARI 
 
 • Mevcut verimlilik artışına katkısı:
 • Mevcut ihracat artışına katkısı:
 • Mevcut iç piyasa artışına katkısı:
 • Mevcut karlılığın artışına katkısı:
 • Mevcut yeni ürün geliştirmeye katkısı:
 • Mevcut marka bilinirliğine katkısı: %7
 • Müşteri memnuniyet seviyesi: %97
 • İsraf ve maliyetleri azaltmaya katkısı:
 •  
TURQUALITY’NİN LOJİSTİK İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI DESTEKLER 
 
 • İstihdam Giderleri 
 • Sertifikasyon Giderleri 
 • Yazılım ve Bilişim Giderleri 
 • Depo Hizmetleri Giderleri 
 • Gelişim Yol Haritası 
 • Danışmanlık Giderleri
 • Pazar araştırma çalışmaları ve raporlama giderleri
 • Ofis, Depo, Mağaza Kira ve Kurulum Giderleri
 • Tasarım Giderleri
 • Uluslararası Hukuk Danışmanlık Giderleri 
 • Ürün, Hizmet, Marka Tescili ve Korunması ile İlgili Giderler
LojistikSEKTÖRLER VE LOJİSTİK

 • Otomotiv
 • Enerji
 • Gıda
 • Akaryakıt
 • Tekstil
 • Kimya
 • İnşaat
 • Lastik
 • İhracat