e
Banner

Temel’in bıçaklarını John’a satabilmeliyiz!
E-ticaretin tüm dünyada ekonominin gelişimi için büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Transorient Yönetici Ortağı ve UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Nil Tunaşar, “Türkiye olarak avantajlarımızı kullanarak bu pastadan hak ettiğimiz payı almalıyız. Amacımız Trabzonlu Temel’in üstün kalitedeki bıçaklarını Boston’daki John’a satabilmek ve bunu başarabileceğimize inanıyoruz” dedi. 
 
TransorientUTİKAD, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin e-ihracat potansiyelinin ortaya çıkarılması ve yaşanan sorunların belirlenmesi amacıyla üyelerinden oluşan E-Ticaret Odak Grubu kurdu. UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Transorient Yönetici Ortağı Nil Tunaşar liderliğinde Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarının da katılımlarıyla düzenli toplantılar yapan odak grubu araştırma, veri toplama ve analizlerin sonucunda “Türkiye'de E-Ticaret ve E-İhracat Gelişim Potansiyeli ve Lojistik Süreçler Raporu”nu hazırladı. Özellikle KOBİ'lerin e-ticaret ve e-ihracata girişinin kolaylaştırılması ve e-ihracatın önündeki engellerin aşılmasına yönelik çözüm önerileri oluşturulması hedeflenen raporda; mevcut durum analiziyle birlikte özellikle lojistik süreçlerin optimizasyonunun sağlanarak ihracat odaklı e-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payını arttırmaya yönelik öneriler yer alıyor. E-ticaret sektörünün mevcut durumunu, e-ticaret ve e-lojistiğin kesişme noktalarını, hazırladıkları e-ticaret ve ihracat raporunu UTA Lojistik’e değerlendiren Transorient Yönetici Ortağı ve UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Nil Tunaşar, e-ticaretin tüm dünyada ekonominin gelişimi için büyük fırsatlar sunduğunu söyledi. Türkiye’nin avantajlarını kullanarak bu pastadan hak ettiği payı alması gerektiğinin altını çizen Tunaşar, “Amacımız Trabzonlu Temel’in üstün kalitedeki bıçaklarını Boston’daki John’a satabilmek ve bunu başarabileceğimize inanıyoruz” dedi. 
 
E-ticaretin dünyada ve ülkemizdeki görünümünden söz eder misiniz? 
Günümüzde paha biçilmez değerde olan zamandan tasarruf sağlaması, e-ticaretin baş döndürücü bir hızla gelişmesinde en büyük rolü oynadı. Ticaret firmaları açısından ise e-ticaret gerek coğrafi gerekse iklimsel sınır tanımaması nedeniyle çok değerli bir gelişim platformu oluşturdu. Bu avantajlar gelecekte e-ticaretin büyüme hızının artarak süreceğini göstermektedir. E-ticaretin bir takım gelişmiş ekonomilerdeki payı her yıl -30 arasında artmaktadır. Çin’de e-ticaret toplam perakende satışların %23’ünü oluştururken, İngiltere’de ’sini, ABD’de ise ’ünü oluşturmaktadır. Türkiye’de e-ticaretin toplam ticaret pastası içerisindeki payı da hızla artmaktadır. Bu artış öncelikle iç piyasada görülmüştür. Ancak ülkemizde e-ihracat açısından gelişim birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkedeki orana kıyasla geri kalmıştır. Günümüzde e-ticaret oranı %3 civarındadır.
 
LOJİSTİK E-TİCARETİN EN ÖNEMLİ HALKASI 
E-Ticaret ve E–Lojistik’in kesişme noktaları nelerdir?
E-ticaret zincirinin en önemli halkalarından biri lojistiktir. Tüm dünyada büyük bir hızla büyüyen e-ticaret beraberinde e-ticaret doğasına özgü lojistik talepleri üretmektedir. E-ticarette hız ve izlenebilirlik lojistiğin önemli iki kriteri olarak ortaya çıkmaktadır. Teknolojinin gelişimi ile birlikte izlenebilirlik her geçen gün artmaktadır. Birçok e-ticaret firması veya platformu bu talepleri karşılamak için kendi lojistik hizmetlerini üretmekte, “aynı gün teslimat” oranları hızla artmaktadır. Hizmet kalitesinde hedeflenen artış aynı zamanda maliyetlerde de artışa neden olmakta, bu durum ise e-ticareti olumsuz etkilemektedir. Hizmet ve maliyette optimum dengeyi sağlamak için birçok platformda çalışma yapılmaktadır. Bizler de UTİKAD bünyesindeki E-Ticaret Odak Grubu’nda Türkiye’nin önde gelen e-ticaret kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türkiye’de e-ticaret ve özellikle e-ihracatın gelişimi için çalışmalar yapmakta, projeler üretmekteyiz. 
 
Geleneksel yaklaşımdan kaynaklanan sorunlar neler? 
Geleneksel yaklaşım e-ticaretin kullanımını engeller ancak bu konu teslimat hızı ve iade kolaylığı gibi iki temel konu iyileştikçe ortadan kalkacaktır. Tabii görmeden satın aldığınız ürünün kalitesine güven de ana sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmakta ancak pazarda kalıcı olmaya hedefleyen üreticiler sayesinde bu sorun giderek azalmaktadır.
 
E-İHRACAT MEVZUATI OLUŞTURULMALI 
E-ticaret ve e-ihracatın arttırılması hangi adımların atılması gerekiyor?
E-ihracatın gelişimi Türkiye’nin global ticaret hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynayacaktır. Türkiye’nin coğrafi konumu ve üretim kalitesi iki büyük avantaj konumundadır. Bizlere düşen hız-maliyet dengesinde çalışmalar yaparak lojistiği e-ihracatın gelişiminde önemli bir araç olarak kurgulamaktır. E-ihracatta lojistik maliyetleri düşürmek için süreçleri bu yönde kolaylaştırmak ve hızlandırmak gerekir. Normal ihracat için oluşturulmuş gümrük mevzuatı e-ticaretin gereksinimlerine uymamakta, süreci yavaşlatmakta ve maliyetleri arttırmaktadır. E-ihracatın gelişimini hızlandırmak için acilen bir e-ihracat mevzuatı oluşturmak gereklidir. Aynı gün çıkış, iadelerin kolaylaştırılması gibi konuların bir an önce çözüme ulaştırılması gerekmektedir. Çözüm önerilerimiz UTİKAD E-Ticaret Analiz Raporu’nda detaylandırılmıştır ve bu konudaki çalışmalarımız sürmektedir.
 
Yakın gelecekte hangi teknolojiler e-ticaret lojistiğine yön verecek?
IoT ile izleme (nesnelerin interneti), “drone” ile teslimat gibi teknolojik gelişmelerin hızla e-ticaret lojistiğine gireceği gözlemlenmektedir. Bu çözümler hız-maliyet dengesinde olumlu sonuçlar yaratacaktır. 
 
 
 SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat