Banner

FIATA Başkanı: Forwarderların gündeminde neler var?
Türkiye’nin büyümede yakaladığı dinamizm, lojistik alanda sunduğu fırsatlar ve güçlü altyapı yatırımlarıyla yabancı yatırımcılar açısından ilgi odağı haline geldiğini vurgulayan FIATA Başkanı Stanley Lim, “Dünyada bugün herkes ekonomik alanda olduğu gibi lojistik anlamındaki performansıyla da Türkiye’yi konuşuyor” dedi.
stanley_lim_fiata13-18 Ekim 2014 tarihleri arasında ikinci kez  UTİKAD’ın ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu (FIATA) Dünya Kongresi kapsamında yürütülen çalışmalara katılmak amacıyla İstanbul’a gelen FIATA Başkanı Stanley Lim, UTİKAD ziyaretinde lojistik sektörü ve kongreye yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, Yönetim Kurulu Üyesi Hacer Uyarlar ve Kosta Sandalcı’nın da hazır bulunduğu toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan FIATA Başkanı Stanley Lim, her yıl farklı bir kıtada yapılan FIATA Dünya Kongresi’nin 2014 yılında İstanbul’da gerçekleştirilmesinde Türkiye’nin performansının etkili olduğunu söyledi. İstanbul’da yapılacak kongrenin hem dünya lojistik sektörü hem de Türkiye açısından önemli fırsatlar yaratacağını vurgulayan Lim, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İstanbul’un Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar ve Afrika’nın bağlantı yollarının üzerinde bulunması kongrenin ikinci kez  burada yapılması konusunda FIATA’yı cezbetti. Türkiye, bugün dünyayı İstanbul üzerinden Karadeniz’e, Karadeniz’den de Kafkaslar ve Orta Asya’ya bağlıyor. Liman imkanları ve multimodal taşıma sistemleri alanında önemli çalışmalar yapılıyor. Yine multimodal taşımacılıkta liman ve demiryolu bağlantılarının çok güçlü olduğunu görüyoruz. İstanbul’un çok geniş bir hinterlandı var. Hemen yakınında Avrupa Birliği Ülkeleri, Kafkaslar  ve Afrika  ile çok geniş bir coğrafyaya açılıyor. Bu Türkiye ve Türk taşımacılık ve lojistik sektörü açısından büyük bir fırsat. Bu kongre Türkiye’nin yakaladığı dinamizm ve büyümenin, lojistik alandaki fırsatların, artan yatırımların lojistik dünyasına aktarılması açısından önemli bir imkan sunacak. FIATA olarak, İstanbul’da 1200’ün üzerinde katılımcıyı ağırlayabilecek çok geniş katılımlı ve çok güçlü bir kongre gerçekleştireceğimize inanıyorum.”

DÜNYA TÜRKİYE’Yİ KONUŞUYOR

FIATA Başkanı Stanley Lim, gerek FIATA üyeleri gerekse de lojistik sektörünün tüm paydaşları için en önemli unsurun altyapı yatırımları olduğunu söyledi. Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji açısından sürekli büyüyerek geliştiğini ve altyapı yatırımlarıyla dikkat çektiğini vurgulayan Stanley Lim, “Türkiye’de proaktif, girişken bir hükümet ve bakanlık var. Altyapı konusunda ciddi yatırımlar ve yeni projeler yapılıyor. Lojistik ekonominin en önemli unsurlarından biri oldu. Ekonomiler büyüdükçe lojistik sektörü de büyüyor. Ekonomik büyüme ile birlikte mutlaka lojistik altyapının çeşitlendirilmesi, inovasyona önem verilerek teknik altyapının geliştirilmesi ve dünya dinamiklerinin çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Türkiye zaten tüm bu alanlarda en başarılı ülkelerden birisi. Dünyada bugün herkes ekonomik alanda olduğu gibi lojistik anlamındaki performansıyla da Türkiye’yi konuşuyor” dedi.

2023 HEDEFİ İÇİN YENİ KORİDORLAR OLUŞTURULMALI

Türkiye’nin 2023 yılındaki hedeflerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan FIATA Başkanı Stanley Lim, bu hedefe ulaşmada lojistiğin kilit rol oynayacağını söyledi. 500 milyar dolarlık hedefin lojistik açıdan bugünle kıyaslandığında, 2-3 katı bir taşıma hacmi oluşacağını vurgulayan Başkan Stanley Lim sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu hedefe ulaşmak için en başta emek yoğun endüstrilere yüksek katma değer üreten endüstrilerin katılması gerekiyor. Bu hamleyi başarıya ulaştıracak en temel bileşenlerden bir tanesi ve en önemlisi ise lojistik olacak. Artan taşıma hacminin lojistik açıdan karşılanabilmesi için mutlaka yeni ve değişik transport sistemlerin gündeme alınması, yeni koridorların oluşturulması gerekiyor. Bu projelerden birisi de UN ESCAP oluşturduğu Trans-Asya Demiryolu (Trans-Asian Railway) ile Asya Otobanı (Asian Highway) projeleridir. Bu projeler Tokyo’yu İstanbul’a bağlıyor. Bu projelerdeki gümrük problemleri aşılabilirse, 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’ye önemli bir koridor açacak, bir taraftan hız diğer taraftan maliyet optimize edecek, hatta denizyolu taşımacılığına önemli bir alternatif oluşturacaktır. Bu projeler hayata geçirildiğinde aynı zamanda diğer bölgelerden gelen yükler de Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınacaktır. Bu da Türkiye’nin lojistikteki elini daha da güçlendirecektir.”

DEVLER ASYA’DA SATIN ALMALARA YÖNELİYOR

Küresel ekonomide yaşanan sorunların sektöre yansımalarını da değerlendiren Stanley Lim, “2013 yılında dünyada bir toparlanma ve az da olsa bir büyüme görüyoruz. Bu durum günümüz için pozitif fakat hiçbirimiz için yeterli olmadığı ortadadır. Ticaret arttığı zaman lojistik hizmetlerde artıyor, düştüğü zaman lojistik hizmetlerde düşüyor. Şu anda küresel ekonominin büyüyeceğine yönelik sinyallerin gelmesi ise bizleri geleceğe yönelik az da olsa umutlandırıyor” dedi.
Dünyada kriz sonrasında Asya ve Avrupa arasında ticarette olduğu gibi lojistik alanında da bir rol değişimi olup olmadığı sorunu da yanıtlayan Başkan Lim, “Ekonomik aktivite Asya’ya doğru kaydıkça bu bölgedeki yük akışları çoğaldıkça lojistik firmaları da büyümeye ve gelişmeye başladı. Fakat bu bölgedeki firmaların Avrupa ve Amerika’daki lojistik devlerinin seviyelerine gelebilmesi için servis kalitelerini artırmaları, teknolojik alanda ciddi yatırımlar yapmaları gerekiyor. Diğer yandan bu bölgedeki gelişmeleri kaçırmak istemeyen dünya lojistik devleri Asya ülkelerinde lokal firmaları satın alarak buradaki konumlarını güçlendirmeye yöneliyor” diye konuştu.

KORUMACI POLİTİKALAR KAYBETTİRİR

Dünyada lojistik alanda yaşanan koruma politikalarının sürdürülebilir olmadığını, bu politikalar içinde olan ülkelerin ekonomik anlamda başarılı olamayacağını vurgulayan Başkan Stanley Lim sözlerini şöyle sürdürdü:
“Birçok ülkede lojistik sektörüne yönelik çeşitli engellemeler görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde freight forwarderların gümrükleme hizmeti verememesi. Oysa örneğin Asya'nın AB'si olarak bilinen
Filipinler, Endonezya, Singapur ve Tayland gibi 10 üyeli Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) en önemli amacı üye olan ülkelerdeki ticareti serbest hale getirebilmek. Özellikle servis sektörünü serbestleştirmek. ASEAN’ın 2025 hedefi 10 ülke arasında her türlü, mal, hizmet, servis sirkülasyonunu tamamen serbestleştirmek. Bu dünyada da yayılan bir trend. Bunun karşısında duran ve koruma duvarları oluşturan ülkeler ekonomik anlamda başarılı sonuçlar alamayacaktır. FIATA olarak bizim de amacımız ve görüşümüz servis sektörü önündeki her türlü engelin sıfıra indirilmesi yönündedir.”
Stanley Lim, koruma duvarlarına karşın FIATA olarak yürüttükleri çalışmaları ise, “FIATA dünya çapında bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur. Bu nedenle ülkelerin almış olduğu siyasi kararlara taraf olmak ya da olmamak konusunda bir tavrımız olamaz. Ancak kararlar üyelerinin iş yapma şekillerini etkilediğinde bu durumda ilgili ülkelere ticaretin ve taşımacılığın nasıl rahatlatılabileceği konusunda BM gibi organizasyonlar üzerinden görüşlerimizi iletiyoruz” şeklinde açıkladı.   

FORWARDERLARIN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

15-19 Ekim 2013 tarihleri arasında Singapur’da yapılacak olan FIATA Dünya Kongresi’nin mottosunun “Singapur Asya'ya uzanan bir sıçrama tahtası” olarak belirlendiğini vurgulayan Başkan Lim, kongrede tartışılacak konuları ise şöyle özetledi: “Dünyanın ve freight forwarder sektörünün gündeminde olan en önemli konulardan biri multimodal taşımacılık. Bununla birlikte güvenlikle ilgili gelişmeler ve uyulması gereken konuları Singapur’daki kongrede konuşacağız. FIATA’nın üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de hizmet içi eğitim. Teknolojinin gelişmesiyle beraber elektronik dökümasyonun çok daha yaygın olarak kullanılması ve freight forwarderların buna uyumu, havayolu taşımacılığında e-freight ve airwaybill uygulamaları konuları kongredeki en önemli gündem maddeleri olacak.”

ANA TEMA LOJİSTİKTE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Stanley Lim’in ardından 2014 FIATA Dünya Kongresi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin ise, kongrenin ana temasının lojistikte sürdürülebilir büyüme olacağını söyledi. 2007 yılında Dubai kongresindeki 1500 katılımcı rekorunu İstanbul’da kırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erkeskin sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz 2002 yılında bu kongreyi düzenledik ve çok başarılı oldu. Bu kongre kalitesi anlamında bugün hala FIATA platformlarında en başarılı organizasyon olarak kabul ediliyor. Bu kongrelerin katılım olarak en büyüğü Dubai’ de 1500 katılımcı ile gerçekleştirildi. UTİKAD olarak bu kez  hedefimiz çıtayı biraz daha yukarı çıkararak hem kalite hem de katılımcı sayısı açısından çok daha iyi bir kongre gerçekleştirmek. Bunun için de şu an her türlü olanak var. Türkiye lojistik alanında en fazla ve  en büyük yatırımlar yapan ülkelerden bir tanesi. Karayolu altyapımız yenilendi, yenilenmeye devam ediyor. Demiryolunda çok ciddi bir dinamizm içindeyiz. Serbestleşme ile birlikte demiryoluna önemli bir yatırım bekliyoruz. Yeni havalimanları, köprüler, limanlar inşa ediyoruz. Bunlar sadece bizi değil, tüm dünyada faaliyet gösteren lojistikçilerin dikkatini çekiyor. Türkiye’ye karşı ilgileri artıyor. Türkiye genç nüfusu ile şanslı bir ülke. İyi bir büyüme oranımız var. Çevremize baktığımızda Kafkaslar, Ortadoğu ve  Afrika var. Bunlar büyüme ve yatırım vaat eden ülkeler. Bu ülkeler açısından Türkiye’nin çok kritik ve jeostratejik bir önemi var. Biliyoruz ki, Çin bugün dünyanın fabrikası haline geldi. Çin’den gelip Avrupa’ ya, Afrika’ya giden kara ya da denizyolu taşımacılığı güzergahları Türkiye üzerinden geçiyor. Bunların hepsini bir potaya attığınızda sonuç,  lojistik aktivite ve lojistik büyüme olarak karşımıza çıkıyor.”

EN BAŞARILI KONGRE OLACAK

Türkiye’deki ekonomik büyüme ve lojistik aktiviteye dünyanın hiçbir ülkesinin kayıtsız kalmadığını dolayısıyla, İstanbul 2014 FIATA Kongresi’nin bütün bu fırsatların yerinde görülmesi, değerlendirilmesi, işbirliklerinin kurulabilmesi açısından çok önemli bir platform oluşturacağına inandıklarını dile getiren Erkeskin, “İstanbul kongresini başarılı yapacak en önemli gerçeklik işte bu büyüklük olacak. Bunun yanında Türkiye, büyük medeniyetlere, kültürlere ev sahipliği yapmış  bir ülke. İnsanlar bir dünya kenti olarak İstanbul’u görmek istiyorlar. Türkiye’deki fırsatları görmek isteyen dünya lojistik sektörünü burada buluşturacağız. Bunun için güçlü ve etkili bir kongre programı hazırlıyoruz. Konuşulacak konular ve konuşmacıların kimler olacağı ajandamızın en önemli konusu. Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini planlıyoruz. Mümkün olduğu ölçüde FIATA federasyonuna bağlı tüm ülke derneklerini ziyaret edip onlara İstanbul kongresini anlatacağız, bilgilendirme yapacağız. 400 üyemizle birlikte, ülkemiz ve sektörümüzün gelişmesine katkı sağlayacak, 2014 FIATA Dünya Kongresi’nin bir kez daha FIATA tarihinin en başarılı kongrelerinden biri yapmak için çalışacağız” dedi.
SEKTÖRLER VE LOJİSTİK

  • Otomotiv
  • Enerji
  • Gıda
  • Akaryakıt
  • Tekstil
  • Kimya
  • İnşaat
  • Lastik
  • İhracat