Banner

Etiketler: 2023 ihracat hedefi500 milyar dolarlık ihracat hedefi için lojistikler vize istiyor!2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefini masaya yatıran lojistik sektörü temsilcileri, hedefin gerçekçi ama lojistik alanındaki altyapıyla ulaşılabilirliğinin iyi yönetim, doğru planlama ve güçlü yatırımlarla mümkün olduğunu söylediler.

Türkiye’yi ticaret kadar lojistikte de fırsatlar ülkesi yapacağız“Dış ticaret kader lojistik alanında da güçlü bir atım içindeyiz” diyen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, bu kapsamda İskenderun-Mısır Ro-Ro projesi, Çin’e doğrudan demiryolu bağlantısı, Tuna Nehri’nin Avrupa’ya yönelik taşımalarda kullanılması, limanlardaki yük hacminin iki katına çıkarılması, yurtiçinde ve dışında oluşturulacak lojistik merkez gibi birçok proje ile Türkiye’nin lojistik alanında da fırsatlar ülkesi haline geleceğini vurguluyor.