10 Soruda10 Soruda: Open-Skies (Açık Semalar)


Yayın: 25-08-2020
Kategori: 10 Soruda

Globalleşen dünyada, e-ticaret ile beraber lojistiğin öneminin artması, ticarette sınırların ortadan kalması ve Covid-19 pandemisiyle özelikle hayati öneme sahip ilaç, gıda ve benzeri ürünlerin taşınmasında ortaya çıkan sıkıntılar, hava kargo taşımacılığının stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu. Tamda bu süreçte havacılıkta 1990'lardan beri gündemde olan Open-Skies (Açık Semalar) politikasının yaşanan sorunların çözümünde oynayacağı rol önemli bir gündem maddesi haline geldi. Diğer yandan devlet müdahaleleri ve adil rekabeti engelleyen faktörler bu politikaya tedbirli yaklaşıma yol açtı. MNG Airlines Genel Müdürü Sedat Özkazanç, Open-Skies politikasına 10 soruda cevap aradı.
10 Soruda: Transit Ticaret


Yayın: 24-07-2020
Kategori: 10 Soruda

Covid-19 salgını döneminde bazı eşyaların ihracatı ön izne veya kayda tabi tutulunca transit ticaret ile ilgili sorular gündeme gelmeye başladı. Özellikle, maske, solunum cihazı, etil alkol gibi eşyaların ihracatına getirilen ön izinler veya kayıt şartları dolayısıyla mevcut müşterilerini mağdur etmek istemeyen ticaret erbabı transit ticareti gündemine aldı. Gümrük Müşaviri ve Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi Sezai Kaya, bu sorulara 10 Soruda cevap aradı. 
10 Soruda: Covid-19 ve Tedarik Zinciri


Yayın: 26-06-2020
Kategori: 10 Soruda

Covid-19’un pek çok Türk firması için tedarik zincirinin önemli halkalarından olan Çin, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da üretimi ciddi oranda etkilediğini ve üretim ağlarında etkisi uzun süre devam edecek bir durgunluğa yol açtığını belirten KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Şirket Ortağı Serkan Ercin, “Şirketlerin bu dönemde geleneksel zaman serileri bazlı talep ve tedarik planlama modelleri yerine, daha esnek ve anlık değişimlerden kolay etkilenmeyecek analitik talep ve tedarik planlama modellerini uygulamaları gerekeceğini düşünüyoruz” dedi. 
10 Soruda: COVID-19’un Taşıma Sözleşmeleri & Nakliyat Sigortalarına EtkisiCOVID-19 salgının üretim, lojistik ve uluslararası tedarik zincirinde önemli aksaklıklara neden olduğunu belirten Tilegal Avukatlık Bürosu Ortaklarından Av. Savaş İnandıoğlu  “Salgın sebebiyle denizyolu, karayolu ve havayolu ile taşınan yükte meydana gelen hasarlar ile ilgili taşıyanların sorumluluklarının taşıma sözleşmesinin içeriğine ve tabi olduğu hukuk sistemine göre belirlenmesi gerekmektedir. Yine hasarların nakliyat sigortası teminatı kapsamında olup olmayacağı ile ilgili olarak ilk izlenimlerin salgının nakliyat emtia sigortası üzerindeki etkisinin sınırlı olacağı, poliçede yer alan diğer düzenlemelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği yönünde olduğunu görüyoruz“ dedi.
10 SORUDA U-ETDS UYGULAMASI


Yayın: 25-12-2019
Kategori: 10 Soruda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve KTY çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanabilmesi için U-ETDS sistemini geliştirdi. UND İcra Kurulu Üyesi Kadir Çirkin, sistemin detaylarını UTA Lojistik için anlattı.
 
10 Soruda: Kağıtsız Gümrük Projesi


Yayın: 25-09-2019
Kategori: 10 Soruda

Ağustos ayında itibaren ülke genelinde uygulamaya alınan Kağıtsız Gümrük Projesi ile gümrüklerde iş yapma şeklinin değişeceğini belirten UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Transtaş İcra Kurulu Başkanı Berna Akyıldız, “İhracatçı, ihracat beyannamesi ve eklerini ofisinden verebilecek. Memur tarafından ilave belge talebi sistem mesajı yoluyla iletilecek. İhracatçı ilave talepleri elektronik ortamda iletecek. Kağıt ortamda belge ibrazı sona erecek, arşivleme yükü ortadan kalkacak, belge ve sertifika beyanı esnasında yaşanan zaman ve maliyet kaybı son bulacak. İhracat işlemlerindeki tüm süreçler de elektronik ortamda izlenebilecek. 154 belge dijital ortamda işlem görecek” dedi. 
10 Soruda: Gümrük Müşavirliği


Yayın: 02-09-2019
Kategori: 10 Soruda

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türk dış ticaret işlemlerinin %92’si gümrük müşavirleri tarafından yapılıyor. Yani antrepolar, transitlerde dahil olmak üzere 6,5 milyona yakın beyanname gümrük müşavirleri tarafından düzenleniyor. Bir başka değişle 2018’de Türkiye'nin ihracatının 155 milyar doları ve ithalatının da 205 milyar doları gümrük müşavirlerinin hazırladığı beyannamelerle yapıldı. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin, “110 yıllık deneyimiyle on binlerce mevzuata hakim gümrük müşavirleri, yüz binin üzerindeki çalışanlarıyla gümrüklerimizin sigortası oldular” dedi. Keskin, gümrük müşavirlerinin neden gümrüklerin sigortası olarak görülmesi gerektiğini 10 Soruda açıkladı. 
 
Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı


Yayın: 22-07-2019
Kategori: 10 Soruda

Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı’na yönelik sektörün öncelikli beklentilerini sıralayan UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur, “Kombine terminalleri inşa edecek ve işletecek kuruluşlara yetki belgesi zorunluluğu getirilmesi; tanınacak muafiyet, istisna ve kolaylıkların sadece karayolu araçlarına yönelik olması ve bunun da sadece her bir sefer için Bakanlığın bölge müdürlüklerince düzenlenecek sefer belgelerine bağlanması gibi sistemi tıkayacak hükümlerin kombine taşımacılığın geliştirilmesine katkısının olmayacağı değerlendirilmektedir. Yönetmeliğin hedefinin ve kurgusunun bir bütün olarak kombine taşımayı geliştirmeye ve desteklemeye yönelik olması beklenmektedir” dedi. 
10 SORUDA: Avrupa Elektronik Geçiş Hizmeti (EETS)


Yayın: 22-01-2019
Kategori: 10 Soruda

2019 yılında AB’ye üye ülke karayollarında seyreden 3,5 tonun üzerindeki ticari araçların tüm geçiş ücretlerinin tek bir cihaz kullanılarak yapılmasını ve iş süreçlerini kolaylaşmasını sağlamak amacıyla Avrupa Elektronik Geçiş Hizmeti (EETS) uygulamasına geçileceğine dikkat çeken DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, “Tek kutu sistemi, tüm bu prosedür karmaşasına ve zaman kaybına son verecek; zira zaman, nakliyeci için nakit ve rekabet avantajı demek” dedi. 
TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME TRENDLERİ


Yayın: 04-12-2018
Kategori: 10 Soruda


Yavuz ÖNER / KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri