Banner

Etiketler: turgut erkeskin utikat'Büyüyen lojistik pazarında KOBİ'ler için de fırsat var'UTİKAD Başkanı Erkeskin, global lojistik pazarında büyük şirketler kadar küçük ve orta ölçekli şirketler için de fırsatlar olduğunu belirterek, "Lojistik sektöründe gelecek KOBİ'ler açısından karanlık değil. Küreselleşmeyi şirketiniz için fırsata çevirin"

İntermodalite Türkiye için ihtiyaç değil 'zorunluluk'tur


Yayın: 19-11-2012

Bölgesel ve küresel entegrasyonda merkezi bir rol oynama potansiyeli taşıyan, stratejik konumu ile batıyı doğuya, kuzeyi güneye bağlayan önemli enerji, ticaret ve ulaştırma ağları arasında yer alan Türkiye, kapsamlı ve yüksek kaliteli karayolu ağı yanında, ulusal sınırları üzerinden geçen TRACECA Koridorları, Avrasya Ulaştırma Bağlantıları ve Pan-Avrupa Koridoru IV ile önemli bir lojistik merkez ve transit ülkedir.