Banner

Etiketler: intermodaliteİntermodalite Türkiye için ihtiyaç değil 'zorunluluk'tur


Yayın: 19-11-2012

Bölgesel ve küresel entegrasyonda merkezi bir rol oynama potansiyeli taşıyan, stratejik konumu ile batıyı doğuya, kuzeyi güneye bağlayan önemli enerji, ticaret ve ulaştırma ağları arasında yer alan Türkiye, kapsamlı ve yüksek kaliteli karayolu ağı yanında, ulusal sınırları üzerinden geçen TRACECA Koridorları, Avrasya Ulaştırma Bağlantıları ve Pan-Avrupa Koridoru IV ile önemli bir lojistik merkez ve transit ülkedir.