Banner

Etiketler: tersine lojistikTersine LojistikGünümüzde rekabet avantajı sağlamak ve bunun yollarını araştırmak, işletmeler ve tedarik zincirleri için hayatta kalabilmenin ve küresel pazarda varlığını sürdürebilmenin en temel şartıdır.

Tersine Lojistikte Süreç YönetimiTedarik Zinciri Yöneten  Profesyoneller Konseyi (CSCMP); tersine lojistiği tanımlarken; ham madde, ürün, yarı mamül ve bilginin tüketim noktasından üretim noktasına hareketi olarak ifade etmekte. Peki tersine Lojistik sürecinde  geriye doğru gerçekleşen bilgi akışının nasıl meydana geleceği daha da önemlisi nasıl yorumlanacağı ve ortaya çıkan bu dataların nasıl kullanılacağı da bir başka önemli konu olarak karşımıza çıkıyor.